W portfolio odmian rzepaku ozimego IGP Polska na sezon 2017 znajdą Państwo 4 staranie wyselekcjonowane z myślą o polskim rynku odmiany: Sundance, Elevation, Codimil oraz Codinell.

SUNDANCE

 • Odmiana populacyjna
 • Termin siewu: optymalny do lekko opóźnionego
 • Rekomendowany wysiew 1 jednostka siewna zawierająca 2 mln. żywych nasion na 4ha (50 szt. żywych nasion/1 m2) w terminie optymalnym
 • Bardzo wczesny termin kwitnienia (podobnie jak Californium)
 • Przydatna również na stanowiska mozaikowate
 • W ścisłych badaniach hodowcy przeprowadzonych w Niemczech w roku 2015 plon nasion w Dolnej Saksonii osiągnął wydajność 69,9 dt/ha

ELEVATION

 • Nowość, rejestracja 2016, odmiana populacyjna
 • W TOP 3 najwyżej plonujących odmian rzepaku ozimego w badaniach rejestrowych w UK w 2016 roku - aż 111% wzorca w plonie nasion!
 • Spokojne tempo rozwoju jesiennego, przydatne do uprawy w terminie wczesnym oraz optymalnym
 • Bardzo dobra zimotrwałość, silne i grube szyjki korzeniowe
 • Niska do średniej wysokość roślin, bardzo wysoka odporność na wyleganie
 • Późniejsze kwitnienie - pozwala bezpiecznie omijać majowe przymrozki, które silnie wystąpiły również w tym roku
 • W procesie hodowli odmiana selekcjonowana pod względem długości łuszczyn, były one nawet 20% dłuższe niż u konkurencji

CODINELL

 • Nowość, rejestracja 2016, po raz pierwszy w Polsce, odmiana mieszańcowa
 • Bardzo dobry wigor jesienny, przydatny dla siewów w terminach optymalnych i opóźnionych, jak również uproszczonych systemów uprawy roli
 • W okresie jesiennym tworzy piękne dorodne rozety, które stanowią fundament przyszłych plonów
 • Bardzo szybki start wiosenny gwarantuje znakomite wykorzystanie podanych składników pokarmowych
 • Cechą charakterystyczną odmiany Codinell jest długie kwitnienie, wg. informacji hodowcy średni termin kwitnienia w badaniach rejestrowych wynosił 32,2 dni i jest determinowany dużą liczbą zawiązanych pędów bocznych, które istotnie wpływają na wyniki uzyskiwanego plonu nasion