Odmiana, która z sukcesem wyrażonym plonem nasion potrafi sprostać tak wielu anomaliom, jakie mogą wystąpić podczas uprawy rzepaku ozimego, a czego doświadczyli polscy rolnicy w trakcie kończącego się sezonu wegetacyjnego, nazwana może być niezawodną. Taką odmianą jest nowa odmiana populacyjna SUNDANCE, dostępna dzięki IGP Polska na polskim rynku od 2016 roku.

Rzepak ozimy stanowi strategiczny gatunek w płodozmianie większości polskich gospodarstw rolnych, a głównym kryterium wyboru odmiany jest plenność i zimotrwałość. Nie ma tu miejsca na kompromisy. Odmianę SUNDANCE cechuje genetycznie warunkowany najwyższy potencjał plonotwórczy, potwierdzony w urzędowych badaniach prowadzonych przez HGCA, Anglia 2014 oraz ścisłych badaniach hodowcy przeprowadzonych w Niemczech w roku 2015, gdzie plon nasion w Dolnej Saksonii osiągnął wydajność 69,9 dt/ha. SUNDANCE potwierdził w ten sposób, że w plonie nasion z łatwością potrafi pokonać odmiany mieszańcowe, zaś wśród odmian populacyjnych jego wyniki plasują go w ścisłej czołówce odmian o najwyższej wydajności, co w połączeniu ze znakomitą zimotrwałością tworzy odmianę niezawodną w uprawie. Zróżnicowanie odmian rzepaku ozimego pod względem zimotrwałości jest duże i z łatwością można wybrać takie, które jak SUNDANCE zimują lepiej.

Tylko wybrane odmiany, jak SUNDANCE łączą korzystne wartości takich cech jak:

-  potencjał plonotwórczy

-  zimotrwałość

-  wczesność

-  kompleksowy profil wysokiej zdrowotności

-  odporność na wyleganie

-  silny system korzeniowy

-  optymalne tempo rozwoju jesiennego,

stając się odmianami ogólnopolskimi.

Takie odmiany polecać można do uprawy na terenie całego kraju.

Odmiana SUNDANCE dzięki silnemu systemowi korzeniowemu efektywnie wykorzystuje zasoby wody w glebie. Kolejnym czynnikiem istotnym w budowie plonu nasion odmiany SUNDANCE jest jej wyraźnie wyższa od średniej liczba łuszczyn zawiązywanych na pojedynczej roślinie oraz liczba znajdujących się w nich nasion (dłuższe łuszczyny). Mając na uwadze wysoki potencjał plonotwórczy odmiany SUNDANCE zaleca się jej uprawę zwłaszcza na glebach dobrych i średnich, na których rozwija pełnię swoich możliwości.

Rekomendowany termin siewu odmiany SUNDANCE to termin optymalny dla danego regionu uprawy, a optymalna ilość wysiewu powinna wynosić od 45 do 50 żywych nasion/1 m2. Jedna jednostka siewna odmiany SUNDANCE zwiera 2 miliony żywych nasion (4ha). Warto zwrócić również uwagę na zastosowaną w przypadku nasion odmiany SUNDANCE innowacyjną i unikalną na krajowym rynku, dwuskładnikową zaprawę nasienną HY-PRO Duet. Odmiana SUNDANCE stanowi doskonały i rozsądny wybór dla  świadomych producentów rzepaku ozimego chcących osiągać najwyższe plony.

Dystrybucję odmiany SUNDANCE w Polsce prowadzi Grupa G5 Synergia działająca na terenie całego kraju.

Więcej o odmianie SUNDANCE na: www.igp-polska.pl

 

Podobał się artykuł? Podziel się!