Takie pytanie można zadać rolnikowi, który co roku wysiewa materiał z samozaopatrzenia, od sąsiada lub zakupu na targowisku. Nabywca nie zna jego wartości siewnej, to znaczy: czystości, zdolności kiełkowania i masy 1 000 ziarniaków. Po zakupie na ogół sam próbuje wykonać ocenę. Domowe sposoby badania zdolności kiełkowania, mylnie nazywanej siłą kiełkowania, nie dadzą miarodajnych wyników. Być może wyjaśnienia wymaga pojęcie degradacji nasion, które jest wieloskładnikowym zjawiskiem polegającym na pogarszaniu się wartości siewnej w kolejnych rozmnożeniach. Najszybciej pogorszenie następuje w wyniku oddziaływania warunków środowiskowych i agrotechnicznych. U pszenżyta ozimego główną przyczyną degeneracji materiału może być zamieszanie obcymi gatunkami zbóż, nazbyt już duże w 4. roku rozmnażania. W doświadczeniach poletkowych udowodniono, że domieszka 15 proc. żyta w pszenżycie powoduje dominację żyta z powodu silnej konkurencyjności. W praktyce zamieszania w tym gatunku to codzienność, gdyż ok. 80 proc. areału jest obsiewane materiałem niekwalifikowanym.

Nowe odmiany o wyższej plenności i korzystnych cechach użytkowych zapewniają wzrost plonu, ale warunkiem upowszechnienia jest dostępność nasion odpowiedniej jakości. Kwalifikowany materiał siewny jest bezpośrednim nośnikiem postępu, który wpływa na wyniki produkcji. W roku 2013 zwiększyła się produkcja materiału siewnego roślin rolniczych o 14 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Średni udział kwalifikowanego materiału siewnego zbóż wyniósł ok. 20 proc. Najwięcej nasion kwalifikowanych wykorzystywano w uprawie pszenicy jarej i jęczmienia jarego, a najmniej żyta.

System dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego ma zachęcać do stosowania tego środka produkcji. Wysokość stawki dopłaty do ha gruntów ornych obsianych lub obsadzonych kwalifikowanym materiałem siewnym wynosi odpowiednio: 100 zł dla zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych; 160 zł dla roślin strączkowych; 500 zł dla ziemniaków. Nie tylko dopłaty, ale należyta promocja kwalifikowanego materiału siewnego przyczyniają się do wprowadzenia do uprawy nowych, lepszych odmian.