Optymalny termin zabiegu regulatorem wzrostu i fungicydem Toprex jest w fazie 4-6 liścia w dawce 0,3l/ha. Często zdarza się jednak, że wschody rzepaku są niewyrównane (np. susza). W takich warunkach Toprex jest absolutnie bezpieczny dla siewek rzepaku. Dowodem na to jest rejestracja w Czechach już od fazy 1-szego liścia rzepaku.

Prawidłowy pokrój roślin rzepaku jesienią to gwarancja dobrego przezimowania.

Prawidłowy pokrój roślin rzepaku jesienią to gwarancja dobrego przezimowania..jpg
Prawidłowy pokrój roślin rzepaku jesienią to gwarancja dobrego przezimowania..jpg

Jakie efekty daje Toprex jesieną?

W roku 2015 przeprowadzono we współpracy z dr Grzegorzem Lemańczykiem (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy) doświadczenia porównujące różne fungicydy do jesiennej ochrony rzepaku.

Badano wpływ testowanych produktów na rozwój roślin i ich przygotowanie do zimy. Produkty były stosowane w 2 wariantach. Jedno z doświadczeń obejmowało aplikację w terminie bardzo wczesnym, czyli już w fazie 2 liści i tu wysokie bezpieczeństwo potwierdził preparat Toprex, który z powodzeniem może być stosowany nawet na niewyrównane plantacje. Drugi wariant obejmował aplikację nieco późniejszą od optymalnej a mianowicie w fazie 6/7 liści. Spośród różnych parametrów, jakie wpływają na morfologię rzepaku przed zimą warto zwrócić uwagę na: wysokość roślin, liczbę wykształconych liści oraz suchą masę. Poniżej prezentujemy wyniki z tego doświadczenia obrazujące wysoką skuteczność preparatu Toprex na każdy z tych parametrów.

Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na wysokość roślin rzepaku (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy 13.12.2015)

Tabela 1 - Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na wysokość roślin rzepaku.jpg
Tabela 1 - Wpływ różnych regulatorów zastosowanych w fazie BBCH 16-17 na wysokość roślin rzepaku.jpg

Wysokość roślin to jeden z efektów regulacji roślin rzepaku przez fungicydy jesienne, jednak nie najważniejszy. Dobrze zregulowany rzepak nie powinien tylko się „rozkładać” na ziemi, ale dalej przyrastać, jeśli chodzi o średnicę korzenia czy liczbę liści. Jeśli te parametry byłyby zachwiane to oznacza, że roślina nie poddaje się regulacji, ale wpada w jakąś fitotoksyczność.