Izba Rolnicza w Opolu wykorzystuje możliwości prawne, by zweryfikować przepisy pozwalające Agencji Nasiennej (AGNAS) na sprawdzenie rolników, jakiego materiału siewnego używają na swoich polach. Organizacja hodowców bowiem zgodnie z ustawą ma możliwość przeprowadzenia kontroli w gospodarstwie rolnym w celu weryfikacji uzyskanych informacji ze stanem faktycznym.

Jednak ta forma pozyskiwania danych nie podoba się Krajowej Radzie Izb Rolniczych, która domaga się podjęcia pilnych prac nad zmianą obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem w tej sprawie.

KRIR uważa, że po kilku latach funkcjonowania ustawy wymaga ona nowelizacji. - W praktyce ze względu na czas i zakres ochrony prawnej w Polsce nie można siać w gospodarstwach powyżej 25 ha pospolitych roślin uprawnych bez wnoszenia opłat. Mające tysiącletnią historię pszenica i jęczmień stały się własnością nielicznej grupy podmiotów. W tym kontekście działania właścicieli odmian powinny być kontrolowane przez państwo, a rolnicy uczestniczyć w finansowaniu hodowli na partnerskich i publicznie kontrolowanych zasadach. Obowiązująca obecnie Ustawa o ochronie odmian traktuje w uprzywilejowany sposób hodowców - informuje.

Zarząd Opolskiej Izby Rolniczej wysłał też pytanie do Głównego Inspektora Danych Osobowych, czy informacje, które agencja zbiera od rolników nie wykraczają poza ramy prawne określone w ustawie o ochronie danych osobowych? - Inspektorat odpowiedział, że w świetle zapisów ustawy o ochronie prawnej roślin i odmian agencja może prosić o różne inne dane, oprócz imienia, nazwiska, areału i stosowanych odmian roślin. Jednak w ocenie inspektoratu, nie powinna tych uprawnień nadużywać. Inspektorat wyraził jednak wątpliwości co do niektórych zapisów ustawy o ochronie odmian roślin, np.: uprawnienia do kontrolowania gospodarstw na mocy upoważnień o bliżej nieokreślonej treści. Inspektorat zauważył, że ustawa nie precyzuje do jakich celów i w jakich okolicznościach są pozyskiwane te dane - podaje OIR.