W Poznaniu zakończyło się EkoSeedForum - europejska konferencja dotycząca hodowli i nasiennictwa pod potrzeby rolnictwa ekologicznego. Narodziny tych gałęzi rolnictwa wynika z odmiennych założeń i potrzeb gospodarstw prowadzących uprawy konwencjonalne, a innych ekologiczne. Te ostatnie potrzebują odmian o innych cechach użytkowych. W gospodarstwach ekologicznych bardzo ważną sprawą jest odporność odmian na agrofagi, duża siła konkurencyjna w stosunku do chwastów, a z cech jakościowych smak. Wysokość plonu nie jest cechą pierwszoplanową.

Monika Messmer, hodowca ze Szwajcarii, a jednocześnie prezes Europejskiego Konsorcjum ds. Ekologicznej Hodowli Roślin (ECO-PB) jednoznacznie stwierdziła, że podczas urzędowej kontroli odmiany hodowane ekologicznie, powinny być testowane z uwzględnieniem warunków rolnictwa ekologicznego. Nie spełnienie tego warunku będzie skutkowało tym, że większość odmian nadających się do upraw w rolnictwie ekologicznym nie spełni wymogów stawianych odmianom potrzebnym w gospodarstwach konwencjonalnych.

Do warunków badania i rejestracji odmian ekologicznych odniósł się prof. Edward Gacek, dyrektor COBORU mówiąc - "Już od kilku lat mamy takie przemyślenia. Jesteśmy sobie w stanie wyobrazić, żeby już wkrótce testować zgodnie z uwarunkowaniami ekologicznymi i jesteśmy wdzięczni za propozycje sektora ekologicznego. Nasze drzwi są otwarte."

Uczestnicy bardzo pozytywnie ocenili przebieg spotkania. Wielu z nich było zgodnych, że ta pierwsza międzynarodowa konferencja nt. ekologicznego materiału siewnego powinna mieć swoją kontynuację.

Podobał się artykuł? Podziel się!