Zebrani podkreślili, jak ważną rolę w procesie oceny bezpieczeństwa GMO odgrywają niezależne instytucje naukowe takie jak Panel ds. GMO EFSA, OECD czy Wspólnotowe Centrum Badawcze. Czy wynikiem dyskusji będzie usprawnienie systemu zatwierdzania nowych odmian roślin genetycznie zmodyfikowanych w Unii Europejskiej?

Udział w konferencji wzięli przedstawiciele krajów członkowskich z dziedziny środowiska, oceny ryzyka, przedstawiciele zainteresowanych stron w tym również przemysłu, organizacji konsumenckich oraz grupy środowiskowe z UE i spoza niej. Dyrektor EFSA Catherine Geslain-Lanéelle przypomniała, jaka jest rola Urzędu w zakresie oceny i badań nad GMO. Urząd ma za zadanie dostarczanie niezależnych naukowych opinii i informacji w zakresie GMO. - Nie jesteśmy ani zwolennikami ani przeciwnikami GMO – podkreśliła. Zaakcentowała również, że istnieją znaczne rozbieżności pomiędzy opiniami na temat GMO w UE przy jednoczesnej niskiej wiedzy i aprobacie ze strony społeczeństwa.

- Jesteśmy nie tylko po to, aby dostarczać informacji, ale również po to, aby słuchać i uczyć się. Członkowie EFSA stale pracują i poszerzają swoją wiedzę na temat GMO - dodała. Dyrektor Generalny ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Konsumentów w Komisji Europejskiej Robert Madelin w swoim wystąpieniu podkreślił istotną rolę, jaką odgrywają naukowcy w całym procesie podejmowania wszelkich rozwiązań przez ciała ustawodawcze.

Eksperci z Panelu ds. Organizmów Genetycznie Modyfikowanych EFSA prowadzą oceną ryzyka dla organizmów genetycznie zmodyfikowanych na podstawie najnowszych badań naukowych w zakresie ustalonych wytycznych.

Ryzyko środowiskowe ze strony organizmów genetycznie modyfikowanych jest bardzo złożonym procesem i aktualnie trwają prace nad rozszerzeniem wytycznych EFSA biorąc pod uwagę najnowsze badania naukowe. Niektóre kraje członkowskie w tym Austria zgłaszały swoje uwagi co do samej procedury oceny bezpieczeństwa, że jest ona niewystarczająca i powinno się zaostrzyć wymogi w tym zakresie. Należy w tym miejscu podkreślić, że ocena opracowana przez EFSA jest jedynie jednym z elementów procesu dokonywania oceny bezpieczeństwa GMO, co podkresliła Chantal Bruetschy, przewodnicząca komórki Komisji Europejskiej ds. Biotechnologii. Jest ono uzupełnione również przez dodatkowy monitoring środowiskowy produktów znajdujących się w obrocie, jak również dalszą ocenę prowadzoną przez EFSA oraz zainicjowane działania poszczególnych krajów członkowskich.