Mimo bariery psychologicznej - czy nie za mała obsada, czy rzepak nie przemarznie oraz technicznych - konieczny siewnik do buraków cukrowych z tarczą do nasion drobnych, pierwsi rolnicy w rejonie Piask k. Lublina jesienią 2011 zasiali rzepak w szerokich rzędach z zastosowaniem nawozów Microstar PZ oraz Rosahumus. W 2013 r. rzepaku zasianego w tej technologii było już ponad 1.200 ha na terenie całego kraju. Prowadzone przez nas wdrożenia i doświadczenia ścisłe we współpracy z prof. W. Grzebiszem i dr W. Szczepaniakiem z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu utwierdzają nas w przekonaniu, że ta technologia uprawy rzepaku jest ucieczką do przodu i doskonałym sposobem poprawy wydajności i opłacalności uprawy rzepaku.

Rosahumus - nawóz zawiera 85% kwasów humusowych oraz potas i żelazo. Poprawia żyzność gleb i wykorzystanie składników pokarmowych. Stymuluje rozwój systemu korzeniowego. Nawóz stosujemy w formie oprysku doglebowego przed lub po siewie rzepaku w dawce 3-6 kg/ha. Nawóz można stosować także dolistnie w dawce 150-300g/ha. Więcej informacji o Rosahumusie...

Microstar PZ/PMX/PZ Max- mikrogranulaty do nawozenia startowego kukurydzy, buraków rzepaku i warzyw. Nawóz stosujemy w dawce 20-30kg/ha razem z siewem nasion. Więcej informacji o nawozach startowych...

Poniżej przedstawiamy zalety uprawy rzepaku uprawianego w szerokich rzędach z Microstarem i Rosahumusem

1. Wysiew nasion rzepaku razem z mikrogranulatem Microstar PZ/PMX w rządek siewny przy pomocy dozownika do mikrogranulatu.

2. Mniejsza norma wysiewu nasion i co za tym idzie mniejsza obsada roślin i niższe koszty nasion- w tym przypadku w zależności od odmiany rzepaku zmniejszenie ilości wysiewu nasion pokrywa w 50-100% koszty zastosowania Microstaru PZ/PMX.

3. Równomierne i szybkie wschody rzepaku- zastosowany razem z siewem nasion Microstar PZ jest w pełni bezpieczny dla kiełkujących nasion rzepaku i zapewnia od kiełkowania bardzo dobre zaopatrzenie rośliny w najważniejsze dla szybkiego rozwoju systemu korzeniowego składniki: azot, fosfor, siarkę oraz cynk lub bor i mangan (Microstar PMX). Efektywność nawożenia podnoszą także kwasy humusowe zawarte w Rosahumusie i Microstarze.