POWIERZCHNIA UPRAW GMO W KRAJACH UE

Hiszpania

75, 148

Francja

21,174

Czechy

5

Portugalia

4,500

Niemcy

2,685

Słowacja

0,900

Rumunia

0,350

Polska

0,320

UE

110,007

Źródło: