Szczepienie nasion soi  bakteriami brodawkowymi, jest ważnym zabiegiem agrotechnicznym, który ma wiele korzystnych aspektów. Przede wszystkim wpływa na zwyżkę plonów, ale również ogranicza stosowanie nawozów azotowych, a więc redukuje zanieczyszczenie wód gruntowych.

Bakterie brodawkowe, żyjące symbiotycznie na korzeniach roślin bobowatych, wyróżnia zdolność do wiązania azotu atmosferycznego. Związany azot cząsteczkowy ulega zredukowaniu do amoniaku (NH3) i w dalszym przekształceniu do formy azotanowej (NO) przyswajalnej przez rośliny. W drodze dalszych procesów powstaje z niego białko, gromadzone w znacznej części w nasionach tych roślin. Po obumarciu brodawek, część azotu trafia do gleby podnosząc jej zasobność w ten składnik. W połączeniu z strukturotwórczym działaniem systemu korzeniowego tych roślin na glebę wywołuje to wzrost jej sprawności i żyzności.

W polskich glebach nie występują bakterie brodawkowe żyjące w symbiozie z soją. Zatem szczepienie nimi materiału siewnego tej rośliny jest zabiegiem niezbędnym. Jest to bardzo ważny czynnik wpływający w zdecydowany sposób na wysokość plonu nasion soi. Tylko stosowanie szczepionek bakteryjnych (inokulantów) gwarantuje powstawanie na korzeniach brodawek, w których bakterie wiążą azot atmosferyczny. Konieczność tę potwierdzają  badania naukowców z Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach (IUNG). Badacze analizowali efekty współżycia soi z różnymi szczepami bakterii Bradorizobium japonicum (78B, L, PO, PR, 138, 110, 94, CB82, KR i II). Aczkolwiek wszystkie szczepy przyczyniły się do wzrostu intensywności brodawkowania oraz plonu nasion, to skala oddziaływania okazała się różna.

Najpopularniejszą w kraju szczepionką bakteryjną jest Nitragina, którą można zakupić w IUNG, zaznaczając do którego gatunku np. soi, jest potrzebna. Jej stosowanie jest szczególnie uzasadnione wówczas, gdy na danym polu nigdy wcześniej nie uprawiano soi. W warunkach niskiego pH gleby (poniżej 6,5) podjęcie symbiozy miedzy roślinami a bakteriami przebiega słabo, co przekłada się na niski plon nasion. Zatem chcąc uprawiać tę roślinę, należy wcześniej glebę odkwasić. Trzeba też pamiętać, że szczepienie najlepiej przeprowadzić 24 godziny przed siewem i pod dachem. Chodzi o nie wystawianie zaszczepionych nasion na promienie słoneczne, które dla bakterii (glebowych) są zabójcze.