Nabywcy materiału siewnego mają do dyspozycji na rynku szeroki asortyment odmianowy w poszczególnych gatunkach roślin.

Zgodnie z ustawą o nasiennictwie z 26 czerwca 2003 roku (Dz. U. Nr 41 z 2007r. poz. 271 ze zm.) w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do krajowego rejestru lub katalogów wspólnotowych. Przy wyborze odmiany warto wykorzystać wyniki Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) prowadzonego przez Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych oraz uwzględnić Listę Zalecanych Odmian dla danego rejonu kraju.

Szczegóły dotyczące rekomendacji COBORU na rok 2009 dla odmian podstawowych gatunków roślin rolniczych można znaleźć pod adresem:
http://www.coboru.pl/Polska/pindex.htm

Źródło: piorin/farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!