Stawki dopłat do ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio:

100 zł – w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych;

160 zł – w przypadku roślin strączkowych;

500 zł – w przypadku ziemniaków.

To według wielu rolników jest niewystarczające by zachęcić do częstej wymiany materiału siewnego. Dzieje się tak mimo, że wielu producentów rolnych przekonało się, że siew stosunkowo niewielkiej ilości kwalifikowanych nasion o wysokiej sile kiełkowania jest znacznie tańszy niż zwiększonej ilości nasion z własnego zbioru.

Nasiona kwalifikowane umożliwiają uzyskanie wyrównanego, silnego i zdrowego łanu. Kwalifikowany materiał siewny produkowany jest przez zarejestrowane firmy nasienne na podstawie licencji uzyskanej od hodowcy. Materiał taki, przed dopuszczeniem do sprzedaży, jest szczegółowo oceniany zanim trafi w ręce rolników.

Należy pamiętać, że korzystając z nasion z własnego zbioru należy odprowadzić opłatę hodowlaną. Odmiana jest bowiem własnością hodowcy. Obecnie prawie wszystkie odmiany roślin są chronione prawem co oznacza, że wyłącznie hodowca będący właścicielem odmiany - może jej materiał siewny rozmnażać, przygotowywać do siewu, przechowywać, oferować do sprzedaży i sprzedawać na cele siewne.

Od tej zasady, przepisy prawa przewidują „odstępstwo rolne": Rolnik może użyć do siewu nasion z własnego zbioru. Jest jednak wówczas zobowiązany uiścić hodowcy (właścicielowi odmiany) opłatę w wysokości obowiązującej dla odmiany w danym roku. Opłatę należy wnieść w ciągu 30 dni od terminu wysiewu. Wyjątek stanowi posiadacz  gruntów rolnych do 10 ha . Może on używać materiału siewnego pozyskanego we własnym gospodarstwie rolnym, bez uiszczania opłaty na rzecz hodowcy.

Podobał się artykuł? Podziel się!