8 listopada  1945 r. zarządzeniem Wojewódzkiego Urzędu Ziemskiego w Łodzi utworzono w Strzelcach Zakład Hodowli Roślin Strzelce. Podstawą do jego powstania był funkcjonujący w tym miejscu w okresie przedwojennym, majątek ziemski. Co ciekawe jego administratorem był Stanisław Leśniowski, mąż Zofii Sikorskiej, córki gen. Władysława Sikorskiego.

W latach 1945 – 1951 Zakład Hodowli Roślin Strzelce administracyjnie podlegał Państwowym Zakładom Hodowli Roślin. W tym okresie hodowlą objętych było ponad dwadzieścia gatunków roślin. W 1951 r. został on włączony do Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin (IHAR) w Radzikowie. Z uwagi na potrzebę koncentracji prac, hodowlę ograniczono do sześciu gatunków tj. pszenicy ozimej, jęczmienia jarego, owsa, bobiku, łubinu żółtego i rzepaku.

W 2000 r., w ramach restrukturyzacji IHAR powstaje Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o. W jej skład wchodzą, posiadające kilkudziesięcioletnią tradycję hodowlaną, zakłady: Strzelce (woj. łódzkie), Borowo (woj. wielkopolskie), Kończewice (woj. kujawsko-pomorskie) i Małyszyn (woj. lubuskie). W roku 2006 nastąpiła zmiana nazwy firmy na Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o Grupa IHAR. Podstawowym kierunkiem działalności firmy jest hodowla twórcza nowych odmian najważniejszych gatunków roślin rolniczych - pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, rzepaku ozimego i jarego, jęczmienia jarego, owsa, bobiku, grochu, bobiku, maku.

Główny celem spółki jest wdrażanie i propagowanie postępu biologicznego w rolnictwie poprzez tworzenie nowych odmian oraz dbałość o ich jakość na każdym etapie produkcji. Wysoką jakość materiału siewnego osiągnięto poprzez wielomilionowe inwestycje w linie technologiczne, magazyny nasienne, laboratoria kontroli jakości, a także przestrzeganie reżimów technologicznych. Zainstalowano wysokowydajne maszyny czyszczące, które umożliwiają dokładne czyszczenie oraz kalibrację nasion w tym automatyczną linię do usuwania sklerocjów sporyszu z nasion (sortownik fotooptyczny). Przeprowadzono modernizacje magazynów nasiennych we wszystkich oddziałach. Instalując m.in. systemy napowietrzania, oraz czujniki temperatury.

Zaprawianie nasion prowadzone jest na precyzyjnych zaprawiarkach porcjowych. W procesie tym stosowane są najwyższej jakości preparaty chemiczne, oraz polimery do otoczkowania nasion rzepaku. W 2008r. uruchomiono pierwszą, wśród firm branży nasiennej w Polsce, w pełni automatyczną linię do zaprawiania, workowania i paletyzowania nasion z zadrukowywaniem i aplikacją etykiet urzędowych.