Zainteresowanie uprawą soi w Polsce rośnie. Od 5 lat obserwujemy systematyczny wzrost areału uprawy tego gatunku. Jeszcze w 2010 r. uprawiano go na zaledwie 180 ha. Dwa lata później był to już obszar ok. 1700 ha. W ubiegłym roku szacowano jego zasiewy na ok. 6 tys. ha, a obecnie jest to obszar ok. 20 tys. ha.

Od początku sojowego boomu odmiany Hodowli Soi AgroYumis Polska stanowiły wysoki udział w zasiewach. Z 1700 ha uprawianych w 2012 r. 1500 ha obsiano odmianami pochodzącymi właśnie od tego hodowcy. W tym sezonie połowa rolników uprawiających soję wybrała odmiany Hodowli Soi AgroYumis Polska. W związku z zainteresowaniem materiałem siewnym ze strony rolników wzrasta w naszym kraju powierzchnia plantacji reprodukcyjnych. W ubiegłym roku mieliśmy 2 tys. ha plantacji nasiennych, w tym do PIORiN-u zgłoszono 3800 ha, 18 odmian. Oznacza to, że w kolejnym sezonie prawdopodobnie zostanie obsiany większy obszar niż w roku bieżącym.

Rosnące zainteresowanie uprawą soi w naszym kraju stawia przed hodowlami (zajmującymi się tą rośliną) poważne wyzwanie. Soja nie jest bowiem gatunkiem rodzimym. Wywodzi się z południowo-wschodniej Azji, a dokładniej z Chin. Miejsce pochodzenia ukształtowało jej wymagania glebowe, pokarmowe, wodne, termiczne i świetlne. Stąd celem hodowli jest jak najlepsze dostosowanie soi do naszych warunków przy uzyskaniu i zachowaniu odpowiednio wysokiej plenności.

OCZEKIWANIA OD HODOWLI

Soja charakteryzuje się wysokim (w doświadczeniach przekraczającym 4 t nasion z ha) biologicznym potencjałem plonowania. Jednak aby mógł on być wykorzystany, od nowych odmian oczekuje się stabilności (wierności) w plonowaniu. Wiąże się to z podniesieniem ich odporności na stres środowiskowy. Hodowcy poszukują genotypów tolerancyjnych na niskie temperatury w czasie kwitnienia. Cennym źródłem zmienności genetycznej dla tej cechy są genotypy wczesne.

Poszukuje się genotypów tolerancyjnych nie tylko na niskie temperatury, lecz także na długość dnia świetlnego. Soja należy bowiem do roślin dnia krótkiego, tzn. zawiązuje i wykształca nasiona przy dniu świetlnym trwającym nie dłużej niż 12 godzin. W naszym klimacie letni dzień świetlny jest znacznie dłuższy. Stąd rodzime hodowle stoją przed zadaniem odszukania genotypów, które dysponują pożądaną cechą i będą nadawały się do krzyżowania.