Francuskie firmy nasienne przygotowują co roku 12 milionów jednostek siewnych (opakowania zawierające 50 tys. nasion) kukurydzy, z czego połowa jest eksportowana. Daje to Francji jej pierwsze miejsce wśród eksporterów na świecie. Największym odbiorcą jest Unia Europejska, szczególnie Niemcy, gdzie trafia 40 proc. francuskiego eksportu.

By zachować tak wysoką pozycję, hodowcy przeznaczają rocznie 65 milionów euro na prowadzenie badań naukowych, co owocuje wpisywaniem co roku stu nowych odmian kukurydzy do francuskiego katalogu roślin uprawnych.

Jedną z największych firm nasiennych zajmujących się produkcją nasion kukurydzy we Francji jest firma Maisadour Semences. Prowadzi ona nie tylko produkcję nasienną kukurydzy, ale także słonecznika. Jedna z fabryk nasion tej firmy znajduje się w Mont-de-Marsan w południowo-zachodniej Francji.

Każdego roku we Francji opracowuje się także prawie 500 odmian kukurydzy. Duże możliwości technologiczne branży powodują, że opracowanie nowej odmiany kukurydzy zajmuje zaledwie rok. Jest to o tyle ważne, że odmiany znajdują się na rynku coraz krócej i muszą być wycofywane ze sprzedaży. Francuskie przedsiębiorstwa nasienne dostarczają nasiona nie tylko najpopularniejszych odmian, zamawianych w dużych ilościach, ale także zajmują się opracowaniem i produkcją odmian nowych, na które zapotrzebowanie jest mniejsze. Dlatego 39 proc. odmian jest reprodukowanych na obszarze poniżej 10 hektarów.

W produkcji nasiennej bardzo ważny jest sprawny system znakowania pochodzenia nasion, który pozwala na prześledzenie ich pochodzenia od materiału wyjściowego, dostarczanego rolnikowi, aż do jednostki siewnej, wprowadzonej do obrotu po kwalifikacji. Jest to gwarancja bezpieczeństwa dla firm nasiennych. Dzięki temu można znaleźć przyczyny pojawienia się nasion złej jakości. Wtedy można rozpocząć działania naprawcze, co jest niezbędne dla zachowania jak najwyższej jakości nasion. System ten zapewnia ponad 99 proc. średnią czystość odmianową nasion kukurydzy, których zdolność kiełkowania wynosi 96 proc.

We Francji każda jednostka nasion kwalifikowanych jest zarejestrowana zgodnie ze swoim pochodzeniem i historią produkcji, które zapisane są w numerze partii. Świadectwo określa kod fabryki, w której nasiona były pakowane, kod przedsiębiorstwa, które przedstawiło partię nasion do kwalifikacji oraz numer porządkowy produkcji w obrębie fabryki. Francuski system umożliwia, że znając jedynie ten numer, można sprawdzić każde opakowanie nasion, gdzie, kiedy i przez kogo zostały one wyprodukowane i kwalifikowane. Zapewnia również bezpośredni dostęp do wyników analiz wykonanych podczas kwalifikacji.

System francuski narzuca również obowiązek posiadania specjalnych miejsc do przygotowywania nasion, zindywidualizowanej rejestracji zbiorów, sortowania kolb, omłotu ziarna, czyszczenia, kalibrowania i bezpiecznego magazynowania.

Oprócz odnalezienia zakładu, w którym nasiona zostały zapakowane i zaprawione, można dzięki temu systemowi prześledzić drogę z zakładu do plantacji nasiennej. Każde pole, z którego zbiera się nasiona kwalifikowane, jest objęte umową pomiędzy rolnikiem a przedsiębiorstwem nasiennym. Umowa zawiera wszystkie informacje związane z uprawą: gatunek, odmianę, kategorię nasion, która ma być wytworzone oraz numer partii i kategorii nasion wyjściowych, dostarczonych farmerowi.

Oficjalne urzędy państwowe kontrolują pochodzenie, sprawdzając na podstawie numerów partii, czy dostarczone nasiona wyjściowe odpowiadają kwalifikowanemu materiału siewnemu pod względem ilości i jakości. Dane te są rejestrowane i wykorzystywane do późniejszego kwalifikowania zbiorów. Oprócz tego prowadzone są kontrole polowe. Po zbiorze nasiona poddawane są kwalifikacji. Pod tym względem wymogi francuskie przewyższają normy Unii Europejskiej, które należą do najsurowszych wśród międzynarodowych systemów kwalifikujących.

Kontrole prowadzone są także na każdym etapie produkcji w fabryce nasiennej. Począwszy od produkcji materiału wyjściowego, aż do procesu pakowania nasion przeznaczonych do sprzedaży, pobierane są próbki nasion do analizy laboratoryjnej. Linie produkcyjne w fabryce pozwalają na zaprawianie nasion różnymi zaprawami, zgodnie z życzeniem odbiorcy oraz pakowanie ich w opakowania różnej wielkości.

By uzyskać wysoką i jednolitą jakość nasion, okres zbioru kukurydzy nasiennej musi być skrócony do minimum. Wynosi on zaledwie 5-6 tygodni. Wymaga to od firm nasiennych sprawnego transportu w dostarczaniu nasion do fabryk, ich obróbki i przygotowywania do sprzedaży.

Źródło: "Farmer" 08/2005

Podobał się artykuł? Podziel się!