Mowa o trzech firmach takich jak:
- C. Meijer B.V.
- SECOBRA RECHERCHES S.A.S.
- Sejet Planteforædling I/S.

Agencja Nasienna Sp. z o. o. powstała we wrześniu 2003 roku. Założycielami było 7 polskich spółek hodowli roślin rolniczych. W listopadzie 2006 roku do grona wspólników przystąpiło 6 spółek powiązanych z hodowlą zagraniczną, a w następnych latach kolejne 2 spółki. W listopadzie 2010 r. dołączyło 6 spółek hodowli ziemniaka. Do niedawna Agencja reprezentowała 19 hodowców; w październiku 2013 r., kiedy to miał miejsce akces kolejnej spółki hodowlanej, grupa ta zwiększyła się do 20 hodowców.

Agencja Nasienna, jak sama informuje, zajmuje się:
- kontrolą przedsiębiorców realizujących zawarte z hodowcami umowy licencyjne na produkcję i obrót kwalifikowanym materiałem siewnym;
- zbieraniem i weryfikacją informacji związanych z korzystaniem z przywileju odstępstwa rolnego,
- zbieraniem i kontrolą informacji od przetwórców o wykonaniu usług przetworzenia materiału ze zbioru odmian chronionych na materiał rozmnożeniowy;
- realizacją kolektywnego systemu zbierania opłat za odstępstwo rolne;
- wspieraniem zgodnego z prawem korzystania z odmian roślin objętych ochroną prawną i zwalczanie przejawów naruszania wyłącznego prawa, w szczególności nielegalnego obrotu materiałem siewnym.

Podobał się artykuł? Podziel się!