Kolekcja odmian kukurydzy zaprezentowana przez HR Smolice składała się z 24 kreacji obecnie dostępnych u różnych dystrybutorów nasiennych w całym kraju. Oto one:

Wilga - najwcześniejsza odmiana o liczbie FAO 180, mieszaniec trójliniowy o typie ziarna semi flint. Odmiana przeznaczona do warunków ekstremalnych, zalecany głównie w sytuacjach gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów lub po poplonach ozimych.

Jawor - FAO 230, mieszaniec trójliniowy o ziarnie typu semi flint, uprawiana z przeznaczeniem głównie na ziarno, kolba długa niezbyt gruba ale jej osadka jest cienka, może być uprawiana na kiszonka, szczególnie polecana do uprawy w rejonach o małej ilości opadów.

Blask- FAO 250, mieszanieniec pojedynczy, o typie ziarna semi flint, Odmiana uniwersalna . Rośliny wysokie, kolby grube, cylindryczne, dobrze zaziarnione.

Smolitop- FAO 230, mieszaniec tójliniowy, satbaw linz o typie ziarna semi flint/semi dent, charakteryzująca się dobrą strawnością kiszonki i wolniejszym zasychaniem w okresie wegetacji.

Narew - FAO 240, mieszaniec pojedynczy, o ziarnie typu semi dent/ semi flint. Odmiana zbliżona genetycznie do odmiany Dumka.

San - FAO 240, mieszaniec trójliniowy, o ziarnie typu semi flint/semi dent. Odmiana uniwersalna, znajduje się na czele listy najpowszechniej uprawianych odmian w Polsce.

Kresowiak - FAO 240, mieszaniec trójliniowy, o ziarnie typu semi dent. Odmiana typowo kiszonkowa, kiszonka z niej odznacza się bardzo dobrą strawnością.

Bejm - FAO 230-240, mieszaniec pojedynczy 230-240, o ziarnie typu semi dent/semi flint. Odmiana uniwersalna o bardzo dobrej strawności kiszonki.

Dumka - FAO 230, mieszaniec trójliniowy, ziarno typu semi dent. Łączy w sobie wysoki potencjał plonowania z wczesnością. Rośliny wysokie ok 260cm.

Opoka - FAO 240, mieszaniec trójliniowy o typie ziarna semi flitn/semi dent. Uprawiana głównie z przeznaczeniem na kiszonkę gdyż kiszonka z niej cechuje się wysoką strawnością.

Bosman - FAO 250-260, mieszaniec pojedynczy o typie ziarna semi dent. Odmiana uniwersalne, rośliny wysokie, dobrze ulistnione, długo zachowujące zieloność, kolby cylindryczne, ziarno dość grube.

Ratay - FAO 220 - 230 o typie ziarna semi flint/semi dent. Jest to odmiana uniwerslana, genetycznie zbliżona do odmiany Dumka. Charakteryzuję się dobra odpornością na głownie guzowatą.

Rywal -FAO 210, mieszaniec trójliniowy, typ ziarna semi flint, odmiana uniwersalna, rekomendowana do uprawy w rejonach północnych i północno - wschodnich.