Przeanalizowano 49 publikacji naukowych opartych na sprawozdaniach rolników, które rejestrowały takie wskaźniki jak: współczynnik plonu, i inne np. wydatki rolników na uprawy. Badano zarówno odmiany genetycznie modyfikowane, które wykazują odporność na szkodniki, jak i na herbicydy. Szczególnie wyraźne korzyści z upraw transgenicznych uzyskali rolnicy z krajów rozwijających się.


Miejmy nadzieję, że badania opublikowane w tak prestiżowym magazynie ostatecznie przekonają środowiska sceptycznie nastawione do upraw roślin GMO. Jest to zarazem odpowiedź dla organizacji zielonych, które wielokrotnie kwestionowały korzyści płynące z upraw GMO. Zarówno ranga badań, jak i ilość publikacji, na które się powołują autorzy świadczą o rzetelności wyników, które nie powinny być podważane niesprawdzonymi informacjami organizacji ekologicznych – mówi Robert Gabarkiewicz z GBE Polska.

Źródło: farmer.pl

Podobał się artykuł? Podziel się!