O wsparcie mogą ubiegać się rolnicy, którzy pobierają dopłaty bezpośrednie i zużyli do siewu materiał elitarny lub kwalifikowany. Zofia Pilarczyk Mazowiecki OR ARR – „Poprawnie wypełniony wniosek powinien zawierać załącznik w postaci faktury zakupu materiału kwalifikowanego.”

Stawki dopłat naliczane są do powierzchni obsianej lub obsadzonej materiałem kwalifikowanym. 100 złotych przysługuje do hektara zbóż i mieszanek zbożowych, 160 do roślin strączkowych 500 do ziemniaków. Określona jest także minimalna ilość materiału jaki trzeba zużyć do siewu lub sadzenia. Najmniej bo 80 kilogramów na hektar w przypadku żyta mieszańcowego lub syntetycznego i wyki siewnej,130 kg żyta populacyjnego oraz jęczmienia, 150 pszenicy, pszenżyta, owsa i łubinu. Ponad 200 w przypadku grochu siewnego i bobiku. I wreszcie dwie i pół tony ziemniaków. Dokumenty należy złożyć osobiście lub wysłać pocztą do regionalnego oddziału Agencji Rynku Rolnego. W tym roku wyjątkowo wnioski będą przyjmowane o jeden dzień dłużej.

Zofia Pilarczyk Mazowiecki OR ARR – „Zgodnie z ustawą 15 czerwca a ze względu na to, że 15 czerwca jest dniem wolnym od pracy przyjmujemy również wnioski 16 czerwca.” Regionalne oddziały Agencji Rynku Rolnego będą pracowały także w najbliższą sobotę.

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO - stawki zł/ha

zboża, mieszanki zbożowe 100
rośliny strączkowe 160
ziemniaki 500
(źródło: ARR)

DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO - ilość materiału siewnego kg/ha
żyto mieszańcowe, wyka siewna 80
żyto populacyjne, jęczmień 130
pszenica, pszenżyto, owies łubin 150
groch siewny, bobik 200 – 270
ziemniaki 2500
(źródło: ARR)

Źródło: Agrobiznes/Dorota Florczyk

Podobał się artykuł? Podziel się!