Najwyższa Jakość QI to projekt którego celem jest promowanie w firmach i instytucjach skutecznych metod zarządzania jakością. Równocześnie Program wskazuje i ma za zadanie promocję firm i instytucji, które reprezentują najwyższe standardy, gwarantujące klientom i konsumentom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie. Konkurs ma zadanie wyłonienie i uhonorowanie podmiotów odznaczających się szczególną dbałością o najwyższą jakość oferowanych produktów i usług.

- Hodowla Roślin Strzelce sprzedaje materiał siewny własnych odmian, które rywalizują z produktami konkurencyjnymi, wysoką jakością zarówno wykonania jak i użyteczności (w przypadku materiału siewnego jest to wysoka wartość gospodarcza odmian przejawiająca się w wysokim potencjale plonowania, parametrach jakościowych spełniających wymogi przemysłu przetwórczego, wysokiej oporności na choroby grzybowe, itp..) Osiąganiu tych celów sprzyja polityka rozwoju przedsiębiorstwa konsekwentnie realizowana przez zarząd spółki. Najważniejsze inwestycje dokonywane zostały w infrastrukturę nasienną oraz urządzenia do produkcji materiału siewnego. Zautomatyzowano w pełni proces czyszczenia i zaprawiania nasion, oraz systematycznie prowadzone są inwestycje mające na celu pełną automatyzacje ich workowania i paletyzowania. Dzięki tym inwestycjom potencjał produkcyjny spółki pozwala na realizację nawet największych zamówień w dogodnym dla klienta terminie, co wpływa pozytywnie na postrzeganie firmy jako partnera zorientowanego na klienta. Wszystkie nasiona produkowane w przedsiębiorstwie spełniają normy zawarte w Ustawie o nasiennictwie i dotyczących jej rozporządzeniach - informuje HR Strzelce.

Konkurs został zorganizowany przez redakcję Forum Biznesu, pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Klubu Polskie Forum ISO 9000 i Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podobał się artykuł? Podziel się!