Poniżej prezentujemy opis odmian hodowcy dla galerii łubinu.

Łubin wąskolistny

Karo – łubin wąskolistny, odmiana tradycyjna, gorzka, wczesna, odporna na wyleganie, równomiernie dojrzewająca o niebieskich kwiatach i nasionach o okrywie brązowo-białej. Odmiana wysoko plonująca, o dużej zawartości alkaloidów, doskonale nadająca się do wysiewu na poplon, z przeznaczeniem na przyoranie, zalecana do uprawy na terenie całego kraju..

Kadryl – łubin wąskolistny, odmiana tradycyjna, słodka, wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu, o wysokiej odporności na choroby, kwiaty niebieskie, nasiona szare. Ze względu na wysoką zawartość białka 32-33 proc. może być z stosowana w skarmianiu zwierząt, w mieszankach paszowych i koncentratach razem z łubinem żółtym i grochem, zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Kurant – łubin wąskolistny, odmiana tradycyjna, słodka, wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu, o niebieskich kwiatach i szarych nakrapianych nasionach, dobrze plonująca,. Charakteryzuje się bardzo wysoką zawartością białka 32-33 proc., co czyni ją szczególnie przydatną w skarmianiu zwierząt. Wysoka odporność na Fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści, zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Sonet – łubin wąskolistny, odmiana samokończąca, słodka, bardzo wczesna, szybko i równomiernie dojrzewająca, o niebieskich biało nakrapianych kwiatach i wielobarwnych nasionach. Odporna na antraknozę i wyleganie po zakończeniu kwitnienia, zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Tango – łubin wąskolistny, odmiana tradycyjna, słodka, wczesna, mało wrażliwa na opóźnienie terminu siewu, o białych kwiatach i nasionach. O wysokiej odporności na Fusarium, antraknozę i szarą plamistość liści i wysokim potencjale. Ze względu na wysoką zawartość białka 32-33 proc., może być z stosowana w skarmianiu zwierząt, w mieszankach paszowych i koncentratach razem z łubinem żółtym i grochem, zalecana do uprawy na terenie całego kraju.

Rumba – łubin wąskolistny odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa.

Salsa – łubin wąskolistny odmiana pastewna, niesamokończąca, niskoalkaloidowa.