- Lista Zalecanych Odmian tworzy się w oparciu o co najmniej 4-letnie wyniki doświadczeń odmianowych składających się z 2-letnich badań wartości gospodarczej odmian (WGO) w procesie rejestracyjnym odmiany lub 2-letnich badań rozpoznawczych. W tym samym rejonie agroklimatycznym, w przypadku odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz 2-letnich doświadczeń PDOiR. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy odmiana uzyskała bardzo dobre wyniki 2-letnich badań urzędowych WGO w procesie rejestracyjnym oraz potwierdziła je w trakcie jednorocznych doświadczeń PDOiR, możliwa jest jej wstępna rekomendacja już po trzech latach badań jako "wstępnie rekomendowana" - informuje Andrzej Najewski z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Pszenica ozima: Mulan B, Bamberka A, Muszelka B, Jenga B, Natula A, Markiza C, Askalon A, Figura A, Skagen A, Meteor B.

Jęczmień ozimy: Maybrit, Scarpia, Lomerit, Fridericus.
Pszenżyto ozime: Algoso, Tulus, Pizarro, Borwo (kr), Pigmej (kr), Todan, Aliko, Trigold, Atletico (kr).

Żyto ozime: Dańkowskie Diament, Brasetto F1, Palazzo F1, Stanko, Domir, Visello F1, Daran.

Rzepak ozimy: NK Technic F1, Visby F1, Rohan F1, NK Pegaz, Bellevue, Monolit, Sherlock R, Abakus F1, DK Example F1 R, NK Octans F1, ES Mercure F1, Artoga F1 R.

Podobał się artykuł? Podziel się!