- Lista Zalecanych Odmian tworzy się w oparciu o co najmniej 4-letnie wyniki doświadczeń odmianowych składających się z 2-letnich badań wartości gospodarczej odmian (WGO) w procesie rejestracyjnym odmiany lub 2-letnich badań rozpoznawczych. W tym samym rejonie agroklimatycznym, w przypadku odmian ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA) oraz 2-letnich doświadczeń PDOiR. Jedynie w wyjątkowych przypadkach, gdy odmiana uzyskała bardzo dobre wyniki 2-letnich badań urzędowych WGO w procesie rejestracyjnym oraz potwierdziła je w trakcie jednorocznych doświadczeń PDOiR, możliwa jest jej wstępna rekomendacja już po trzech latach badań jako "wstępnie rekomendowana" - informuje Andrzej Najewski z Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych.

Pszenica ozima: Mulan B, Bamberka A, Muszelka B, Jenga B, Natula A, Markiza C, Askalon A, Figura A, Skagen A, Meteor B.

Jęczmień ozimy: Maybrit, Scarpia, Lomerit, Fridericus.
Pszenżyto ozime: Algoso, Tulus, Pizarro, Borwo (kr), Pigmej (kr), Todan, Aliko, Trigold, Atletico (kr).

Żyto ozime: Dańkowskie Diament, Brasetto F1, Palazzo F1, Stanko, Domir, Visello F1, Daran.

Rzepak ozimy: NK Technic F1, Visby F1, Rohan F1, NK Pegaz, Bellevue, Monolit, Sherlock R, Abakus F1, DK Example F1 R, NK Octans F1, ES Mercure F1, Artoga F1 R.