Lista została przygotowana w oparciu o wieloletnie wyniki doświadczeń odmianowych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w woj. łódzkim. Odmiany umieszczone w LZO wykazały w badaniach do 2010 r. dużą przydatność do uprawy w warunkach glebowo-klimatycznych regionu i zasługują na znaczący udział w zasiewach. Zalecane odmiany, o potwierdzonej badaniami dużej wartości użytkowej dają gwarancję uzyskania lepszych efektów uprawy.

Jęczmień ozimy: Rosita, Maybrit, Epoque, Fridericus, Karakan.
Żyto ozime: Dańkowskie Diament, Stanko, Visello F1, Bellami, Domir, Palazzo (odmiana wstępnie rekomendowana).
Pszenżyto ozime: Pawo, Todan, Witon, Aliko, Algoso, Leontino, Borwo, Pizarro.
Pszenica ozima: Zyta A, Tonacja A, Nutka B, Smuga A, Boomer A, Ludwig A, Acteur A, Garantus, Muszelka B (wstępnie rekomendowana), Figura, Jenga, Mulan, Wydma, Ostka Strzelecka, Bamberka (wstępnie rekomendowana).

Podobał się artykuł? Podziel się!