- Niekorzystny przebieg pogody spowodował bardzo duże straty w rolnictwie. Największe notowane były w zachodniej Polsce, na terenie województw wielkopolskiego, dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego i łódzkiego. Dotkliwe straty dotyczą również plantacji nasiennych, które też uległy zniszczeniu. Najwięcej plantacji nasiennych roślin zbożowych zlokalizowanych jest tradycyjnie na terenach, które ostatniej zimy najbardziej zostały dotknięte uszkodzeniami mrozowymi - podaje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Trudna sytuacja na rynku materiału siewnego w ostatnim sezonie wiosennym była spowodowana w głównej mierze nadzwyczaj wysokim popytem na materiał siewny zbóż jarych.

Z danych dotyczących oceny laboratoryjnej nasion dokonywanej przez PIORIN i podmioty akredytowane wynika, że ilość zakwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych wiosną 2012 r. nie były mniejsze niż w latach poprzednich i wynosiły: pszenica zwyczajna jara - 24 501 t, pszenżyto jare - 3 961 t, jęczmień jary - 32 441 t, owies - 9 254 t, żyto jare - 961 t.

Podobał się artykuł? Podziel się!