COBORU prowadzi badania mrozoodporności odmian zbóż ozimych (jęczmień, pszenica, pszenżyto) prowadzi zarówno w podstawowych doświadczeniach polowych, jak i specjalnych prowokacyjnych (chłodnia, skrzynia, nasyp, punktowe siewy polowe).

- W większości sezonów wegetacyjnych wiedza o mrozoodporności odmian czerpana jest wyłącznie z prowokacyjnych doświadczeń specjalnych, gdyż w warunkach naturalnych nie notuje się zimowych strat roślin badanych odmian zbóż. Należy wyraźnie zaznaczyć, że oceny mrozoodporności jęczmienia ozimego są nieporównywalne z ocenami odmian pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego, gdyż jęczmień testuje się przy mniejszym stresie termicznym. Temperatura mrożenia roślin jęczmienia w chłodni jest wyższa (od -10 do -14°C) niż pszenicy i pszenżyta (od -15 do -18°C). Ten stosunkowo nieduży stres termiczny jest wystarczający dla zniszczenia znacznej części roślin, które wyrosły w płytkich drewnianych skrzynkach - informuje COBORU.

Jak oceniają specjaliści wyniki ostatniego sezonu mają znaczący udział w zaprezentowanej ocenie mrozoodporności odmian. W uproszczeniu można przyjąć, że różnica 1 stopnia w skali 9-stopniowej na plus oznacza około 10 proc. więcej zimujących roślin. Radykalne poprawienie mrozoodporności odmian, przy zachowaniu innych korzystnych właściwości nie jest zadaniem łatwym i na pewno niemożliwym do realizacji w krótkim czasie.

- Wiedząc, że zachodzące zmiany klimatu przejawiają się między innymi nasileniem zjawisk ekstremalnych należy podjąć także inne działania, pozwalające minimalizować ryzyko. Istotne znacznie może mieć tu instytucjonalne (tak postąpiono w niektórych krajach po ostrej zimie 2002/2003) lub indywidualne tworzenie rezerw materiału siewnego. Rozważyć można także uprawę mieszanek międzygatunkowych (np. żyto + pszenżyto; mieszanka na bardzo trudne warunki) lub odmian tego samego gatunku o zróżnicowanej mrozoodporności oraz plenności (plenna odmiana o małej mrozoodporności + mniej plenna odmiana o lepszej mrozoodporności)- informuje COBORU.

Podobał się artykuł? Podziel się!