Jęczmieniem jarym obsiewane jest rokrocznie ok. 0,9 mln ha, co w strukturze zasiewów zbóż stanowi 11 proc. Zebrane ziarno w większości - ponad 70 proc., przeznaczane jest na cele paszowe.

W Krajowym Rejestrze znajduje się łącznie 59 odmian tego zboża. W typie pastewnym jest ich 28, z czego 15 zostało wyhodowanych w Polsce. Na paszę można oczywiście uprawiać także odmiany w typie browarnym. Podniesienie wielkości nawożenia azotowego powoduje bowiem wzrost zawartości białka w ziarnie.

Aktualnie obowiązująca Lista Zalecanych Odmian (LZO) jęczmienia jarego na cele pastewne obejmuje 24 odmiany. W grupie tej znalazło się 16 odmian celowo wyhodowanych do produkcji pasz i żywności (kasze, płatki śniadaniowe), z których 9 wywodzi się z polskich hodowli, a 7 z zagranicznych. Listę uzupełnia 8 odmian typu browarnianego - 3 polskie i 5 zagranicznych.

Różnice w plenności między rekomendowanymi do uprawy odmianami nie są wielkie. Sięgają kilku procent. Niemniej jednak, wyróżnić wypada dwie niedawno wpisane na listę odmiany: Ella oraz Iron. Poza wysokim (powyżej wzorca) plonowaniem, odznacza je duża powtarzalność osiąganych wyników. Przeglądając wyniki doświadczeń PDOiR, wypada też zauważyć, że niektóre starsze odmiany na liście LZO powoli zaczynają odstawać osiąganymi rezultatami od wzorca. Dotyczy to np. odmiany Blask -wprowadzonej na listę w 2005 r., czy Rubinek - zalecanej od 2009 r.

Poniżej prezentujemy krótkie charakterystyki odmian wpisanych na LZO w ostatnich dwóch latach.

ELLA - Hodowca: Secobra Recherches (Francja). Reprezentant (pełnomocnik hodowcy) w Polsce: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, plamistość siatkową i czarną plamistość dość duża, na głownię pylącą średnia, na rdzę jęczmienia i rynchosporiozę dość mała.

Rośliny o przeciętnej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 nasion dość duża, wyrównanie ziarna średnie, zawartość białka w ziarnie dość mała. Plenność bardzo dobra w całym kraju. Mała tolerancja na zakwaszenie gleby.

KUCYK - Hodowca: Danko Hodowla Roślin Sp. z o.o.

Odmiana typu pastewnego. Odporność na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę jęczmienia, czarną plamistość, rynchosporiozę - dość duża, na plamistość siatkową średnia.