Polscy rolnicy chętnie sieją pszenżyto ozime. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, areał jego uprawy to ok. 1,3 mln ha. Zainteresowanie tym gatunkiem sprawia, że każdego roku do Krajowego Rejestru odmian (KR) wpisywane są nowe odmiany. W tym roku przybyło ich pięć, z czego cztery polskie: Carmelo, Octavio, Orinoko, Porto i jedna zagraniczna Tadeus. Przedstawiamy ich charakterystykę.

Carmelo - odmiana pastewna. Plenność dobra, przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą i fuzariozę kłosów dość duża; na septoriozę liści i rynchosporiozę średnia; na rdzę brunatną i septoriozę plew dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża. Liczba opadania duża, zawartość białka średnia.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

Octavio - odmiana pastewna. Plenność bardzo dobra, przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość dość duża. Odporność na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów dość duża; na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę liści i septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym dość duża. Liczba opadania duża. Zawartość białka mała.

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

Orinoko - odmiana pastewna, plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zimotrwałość dość duża. Odporność na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego duża; na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, septoriozę liści, septoriozę plew, rynchosporiozę i fuzariozę kłosów średnia. Rośliny o średniej wysokości i dość dużej odporności na wyleganie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża. Termin kłoszenia i dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren bardzo duża, wyrównanie ziarna średnie, gęstość ziarna w stanie zsypnym duża do bardzo dużej. Liczba opadania średnia. Zawartość białka dość mała.