Połowę zarejestrowanych odmian stanowią odmiany nowe, wpisane do rejestru w ostatnich pięciu latach. W ciągu ostatnich dwóch lat - na wniosek hodowcy - skreślono z krajowego rejestru 13, przeważnie starszych odmian (Baldur, Baros, Batory, Bristol, Kronos, Liclassic, Lirajet, Rasmus, Taurus, Titan, Wotan). Wśród nich są także składniki krajowych mieszańców złożonych Kaszub i Pomorzanin. Materiał siewny tych odmian może znajdować się w obrocie jeszcze przez trzy lata po skreśleniu. W roku 2011 do krajowego rejestru wpisano 13 nowych odmian, 5 populacyjnych i 8 mieszańcowych. W okresie ostatnich trzech lat do KR wpisano tylko 2 krajowe odmiany (Starter i Poznaniak).

Odmiany zarejestrowane 2011 r.
Odmiany populacyjne
ANDIE
Plon nasion duży. Plonuje stabilnie. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion mniejsza od średniej. Zimotrwałość roślin dobra. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny średnio wysokie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową i choroby podstawy łodygi mniejsza od średniej, na suchą zgniliznę kapustnych i czerń krzyżowych średnia. Pełnomocnik hodowcy: Dieckmann Seeds Polska

ES BEATA
Plon nasion dość duży. Zawartość tłuszczu w nasionach średnia, glukozynolanów mała. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej duża. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin przeciętna. Termin początku kwitnienia i dojrzałości technicznej średni. Rośliny nieco niższe od średniej wysokości, średnio odporne na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową, choroby podstawy łodygi i czerń krzyżowych średnia, na suchą zgniliznę kapustnych większa od średniej. Pełnomocnik hodowcy: EuralisSemences-Rolagra Błażej Springer

PAMELA
Plon nasion duży. Zawartość tłuszczu w nasionach dość duża, glukozynolanów nieco powyżej średniej. Zawartość białka w suchej masie beztłuszczowej średnia. Masa 1000 nasion średnia. Zimotrwałość roślin dobra. Termin początku kwitnienia średni, dojrzałości technicznej nieco późniejszy od średniego. Rośliny średnio wysokie o przeciętnej odporności na wyleganie. Odporność na zgniliznę twardzikową, suchą zgniliznę kapustnych, choroby podstawy łodygi i na czerń krzyżowych większa od średniej. Pełnomocnik hodowcy: Limagrain Central Europe Societe Europeenne Spółka Europejska Oddział w Polsce