Argumentów przemawiających za ich uprawą jest co najmniej kilka. Rozłożenie zbioru w czasie, możliwość siewu poplonów i co najistotniejsze, wyższa zazwyczaj cena zbytu - ziarno trafia na rynek przed spłynięciem głównej masy towarowej. Odmiany te są szczególnie cenione na północy kraju, gdzie uprawę kukurydzy ziarnowej ogranicza długość okresu wegetacji.

Wilga - mieszaniec trójliniowy HR Smolice Grupa IHAR, o FAO 180. Najwcześniejszy z mieszańców wpisanych do Krajowego Rejestru Odmian. Łączy wczesność z wysokim potencjałem plonowania. Przeznaczony jest do uprawy na ziarno i CCM w całej Polsce, szczególnie w rejonach mniej korzystnych klimatycznie. Odmiana może być uprawiana na kiszonkę w strefie podgórskiej oraz na północy i północnym wschodzie Polski. Zalecana jest też w sytuacjach, gdy zachodzi potrzeba opóźnionego siewu, przesiewów, lub po poplonach ozimych. Rośliny osiągają ok. 220 cm wysokości. Zalecana obsada przy uprawie na ziarno i CCM 8-8,5 roślin/m2; na kiszonkę 11-12 roślin/m2.

KB 1903 - mieszaniec pojedynczy Małopolskiej Hodowla Roślin - HBP, o FAO 190. Odmiana ziarnowa, zalecana do uprawy na terenie całego kraju. Toleruje gleby słabsze, zasobne w wodę. Nadaje się również do uprawy na kiszonkę w rejonach, gdzie kukurydza jest uprawiana po zbiorze przedplonów (żyto na kiszonkę). W tym przypadku nie można spodziewać się dużego plonu zielonej masy ze względu na wysokość roślin, ale uzyskuje się kiszonkę o wysokiej zawartości suchej masy kolb w plonie ogólnym suchej masy.

ES Ballade - ziarnowy mieszaniec pojedynczy firmy Euralis Semences, o FAO 190-200. Charakteryzuje się silnym wigorem wzrostu początkowego. Rośliny odporne na wyleganie i choroby fuzaryjne, średniej (ok. 260 cm) wysokości, osadzające kolby na wysokości ok. 100 cm nad ziemią. MTZ ok. 290 g.

Cedro - mieszaniec trójliniowy Małopolskiej Hodowli Roślin -HBP, na pograniczu odmian bardzo wczesnych i wczesnych, o FAO 200. Przeznaczony przede wszystkim na ziarno oraz na CCM. Można go wykorzystywać do sporządzania kiszonki w przypadku, gdy zachodzi konieczność opóźnienia siewu, a szczególnie w rejonach marginalnych uprawy kukurydzy. Łączy w sobie wczesność plonowania z wysokim plonem. Odznacza się dużą odpornością na wyleganie i bardzo dobrą odpornością na porażenie łodyg zgnilizną fuzaryjną. Zalecana obsada: ziarno i CCM - 8 roślin/m2, na kiszonkę 11 - 11,5 roślin/m2.