W hodowli pszenżyta ozimego naukowcy pracują nad otrzymaniem odmian o wysokim potencjale plonowania, odpornych na wymarzanie. Poprzez skrócenie źdźbła zwiększa się odporność roślin na wyleganie. Dużo uwagi zwraca się na tolerancję roślin na niskie pH i wysoką zawartość glinu w glebie. Poza tym ważna jest odporność pszenżyta na choroby podstawy źdźbła, liści i kłosa. Z tych względów na uwagę zasługuje Witon – wpisana do rejestru 3 lata temu odmiana pszenżyta ozimego. Wyhodowano ją w Hodowli Roślin Strzelce, w Oddziale w Małyszynie. Odznacza się ona wysoką plennością, i to przy różnym stopniu intensywności uprawy. Inne zalety tej odmiany to dobra mrozoodporność oraz odporność na choroby podstawy źdźbła, pleśń śniegową i septoriozę plew. Ponieważ źdźbło jest średniej długości, rośliny są odporne na wyleganie. Witon odznacza się także dobrą tolerancją na zakwaszenie gleby.

Nowością zarówno na Polagrze, jak w krajowym rejestrze są dwie odmiany pszenicy: Legenda i Muza. Legenda to odmiana jakościowa (z klasy A) wyhodowana w Poznańskiej Hodowli Roślin i zarejestrowana w tym roku. Jest to odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, szczególnie przy intensywnej uprawie. Legenda jest przystosowana zwłaszcza do bardzo dobrych warunków glebowych oraz wysokiego poziomu agrotechniki. Przyrost plonu w takich warunkach jest większy niż innych zarejestrowanych odmian. Odmiana ta jest także bardzo odporna na choroby. Rośliny są średnio wysokie, odporne na wyleganie. Wytwarza ziarno dorodne, o bardzo dobrym wyrównaniu, wysokiej gęstości, bardzo dużej liczbie opadania, dużej zawartości białka i glutenu. Dla piekarzy ważna jest dobra objętość chleba.

Muza jest odmianą jakościową (klasa A) pochodzącą z Małopolskiej Hodowli Roślin. Do rejestru została wpisana w ubiegłym roku. Odznacza się najlepszą mrozoodpornością spośród odmian z tej samej klasy jakości. Wśród wszystkich badanych przez COBORU odmian wzorcowych i rodów charakteryzuje się największą tolerancją na stężenie jonów glinu w glebie. Te zalety uzupełnia wysoka plenność. Ważna jest także duża odporność na porastanie ziarna w kłosach, co zostało potwierdzone wysoką liczbą opadania. Ziarno odznacza się także dużą zawartością białka i glutenu. Dla młynarzy ważny jest wysoki uzysk mąki o barwie białej.

Wśród odmian pszenicy jarej interesująca była Bombona. Jest to pierwsza odmiana pszenicy jarej wyhodowana przez spółkę Danko i wpisana do rejestru odmian w  tym roku. Bombona jest odmianą elitarną (z klasy E) o bardzo wysokiej wartości technologicznej i wypiekowej. Charakteryzuje się bardzo dobrą odpornością ziarna na porastanie w kłosie, co gwarantuje  wysoką jakość ziarna w regionach o zwiększonej ilości opadów oraz wydłużonym okresie wegetacji (północ, północny-wschód). Poza tym ziarno jest bardzo dobrze wypełnione.