Podstawowym celem nawożenia jest dostarczenie roślinom wszystkich składników pokarmowych w określonych ilościach i proporcjach niezbędnych do uzyskania wysokiego plonu. Nie powinien więc dziwić fakt, że na rynku pojawia się coraz więcej gotowych rozwiązań nawozowych dostosowanych do potrzeb pokarmowych konkretnych upraw. Gotowe rozwiązania ułatwiają znacznie stosowanie nawozów, pozwalają na wdrożenie coraz bardziej zaawansowanych technologii uprawy, a zbilansowany skład każdej granuli gwarantuje odpowiednie odżywienie rośliny uprawnej.

Ponieważ kukurydza wytwarza dużą ilość biomasy, wykazuje wysokie zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Przeprowadzone nawożenie powinno być jednak zawsze opłacalne ekonomicznie. Racjonalne gospodarowanie nawozami polega nie tylko na bilansowaniu poszczególnych składników. Nawozy należy aplikować w odpowiedniej ilości, we właściwym terminie, w odpowiedni sposób, który zapewni ich dobre wykorzystanie przez rośliny. Przestrzeganie tych praktyk finalnie niejednokrotnie decyduje o wysokiej efektywności i opłacalności nawożenia.

NAWOŻENIE PRZEDSIEWNE

O powodzeniu uprawy kukurydzy - czy to na ziarno, czy to na kiszonkę - w największym stopniu decydują dwa czynniki: ilość i dostępność wody oraz nawożenie. Zadaniem nawożenia przedsiewnego jest zaspokojenie zapotrzebowania roślin w składniki pokarmowe na dłuższy okres wegetacji. Praktyka jednak wskazuje, że ze względu na powolny początkowy wzrost kukurydzy bezpieczniejsze i bardziej efektywne jest dzielenie dawki nawozów azotowych. Pierwsza dawka powinna być aplikowana przed siewem. Najlepiej, by azot w nawozie był w formie długo działającej. Dokonując wyboru nawozu, należy jednak pamiętać, że aplikacja mocznika może przyczynić się do fitotoksyczności w stosunku do siewek kukurydzy, w późniejszych fazach natomiast do strat azotu w formie amoniaku. Jedną z propozycji nawożenia kukurydzy od firmy Yara "pod tzw. korzeń" jest YaraMila NPK 7-20-28 (Corn). Oprócz podstawowych makroskładników zawiera dodatkowo magnez, siarkę, cynk, bor, żelazo i mangan. Nadaje się do stosowania równomiernie na polu, a także do aplikacji jednocześnie z siewem poprzez stosowanie w podsiewaczu nawozów. Dawka uzależniona jest od rodzaju aplikacji, od zasobności gleby w składniki pokarmowe, a także od wysokości spodziewanych plonów i waha się w szerokich granicach od 200 do 450 kg/ha. Warto jednak rozważyć możliwość stosowania nawożenia startowego w kukurydzy. Sprawdzi się ono głównie w kilku sytuacjach: gdy początek wegetacji kukurydzy nie jest do końca optymalny dla jej rozwoju (jest chłodno), a dodatkowo stanowisko nie jest zbyt zasobne w fosfor. Nawozy startowe aplikowane w czasie siewu kukurydzy powinny być łatwo dostępnym źródłem nie tylko fosforu i azotu, ale także potasu, siarki, magnezu, cynku, żelaza oraz boru.