DLACZEGO NAWOZY DR GREEN?

Dokarmianie dolistne w nowoczesnych technologiach upraw stało się skuteczną metodą podnoszenia jakości plonów, a przede wszystkim - wydajności upraw. Jednak powinieneś pamiętać, że nie może być ono traktowane jako jedyne nawożenie. Każda uprawa wiąże się z odrębnym zapotrzebowaniem na składniki pokarmowe, niezbędne do wytworzenia plonu na żądanym poziomie. Podstawowe funkcje nawozów dolistnych DR GREEN z formułą MicroActiveTM oraz MacroActiveTM to:

  • podnoszenie wydajności plonów poprzez lepsze wykorzystanie składników pokarmowych z gleby,
  • zwiekszenie jakości oraz wartości biologicznej plonów,
  • poprawa odporności roślin uprawnych w trudnych warukach środowiskowych,
  • łączne stosowanie z Siarczanem Magenzu oraz wybranymi środkami ochrony roślin mający wpływ na oszczędności ekonomiczne związane z ilością przejazdów.

Nawozy dolistne - dedykowane
Nawozy dolistne - dedykowane

Nawozy dolistne - uniwersalne
Nawozy dolistne - uniwersalne

CO JEST TAKIEGO UNIKALNEGO W NAWOZACH DOLISTNYCH DR GREEN?

Nawozy DR GREEN swoją wysoką skuteczność zawdzięczają nowatorskim formułom MicroActiveTM oraz MacroActiveTM. Zawarte w nich, odpowiednio dobrane, wzajemnie uzupełniające się związki organiczne transformują składniki pokarmowe do form skutecznie pobieranych przez rośliny. Innowacyjne formuły aktywujące MicroActiveTM oraz MacroActiveTM to również zestaw odpowiednich aminokwasów oraz witamin. Aplikowane w odpowiednich ilościach mają wpływ na szereg istotnych procesów oraz funkcji w roślinie.