Komisja ds. Rejestracji Odmian Roślin Oleistych i Włóknistych pozytywnie zaopiniowała wpisanie do krajowego rejestru 15 nowych odmian rzepaku ozimego (11 - mieszańcowych i 4 - populacyjnych).

Generalnie w zestawieniu dominują odmiany mieszańcowe.

Dominują też odmiany zagraniczne, bo tylko kilka wpisanych do rejestru pochodzi z hodowli rodzimej.

− Podczas wyboru odmian wpisywanych do rejestru braliśmy pod uwagę plonowanie roślin, zimotrwałość i tolerancję odmian na choroby. Ten ostatni punkt szczególnie wpisuje się w ramy integrowanej ochrony roślin, bo dzięki takim odmianom można ograniczyć 1-2 zabiegi fungicydowe i w ten sposób zmniejszyć chemizację - mówił prof. Marek Mrówczyński, przewodniczący komisji.

Nie wszystkie z nowych odmian będą dostępne na rynku. Większość nasion będzie można jednak wysiać w tym roku. Zaleca się zakupić taką ich partię, która dokładnie zostanie wykorzystana na polu, ponieważ jeszcze w tym sezonie mogą być one zaprawione środkami z grupy neonikotynoidów. Z kolei tego, co zostanie z siewów w roku 2013, nie będzie można już wykorzystać w przyszłym. Trzeba będzie te nasiona zutylizować lub przeznaczyć na międzyplon do przyorania. Nie można ich skarmić.

Przedstawiamy nowe odmiany rzepaku ozimego na podstawie informacji zebranych od firm hodowlano-- nasiennych: Ametyst to odmiana populacyjna, której hodowcą jest Lantmännen SW Seed. Jak informuje firma, odznacza się ona rewelacyjnym plonem nasion i oleju.

Odmiana o wczesnym kwitnieniu i średnio wczesnej dojrzałości. Jest odporna na wyleganie. Cechuje się bardzo dobrym przezimowaniem oraz wigorem jesiennym. Ametyst rekomendowany jest do uprawy na różnych stanowiskach na terenie całego kraju.

Arsenal − odmiana mieszańcowa, która pochodzi z Limagrain Central Europe Societe Europeenne, Oddział w Polsce. - Odmiana o wysokim i stabilnym plonie nasion i oleju potwierdzonym w oficjalnych badaniach niemieckich (badania rejestrowe COBORU 2012 - 50,57 dt/ha). Odznacza się szybkim rozwojem w okresie jesiennym, jest więc przydatna w warunkach opóźnionego siewu. Z kolei w czasie wiosny charakteryzuje się szybką regeneracją po uszkodzeniach zimowych - podaje firma. W rejestrze unijnym pojawiła się ona w 2011 r. Arsenal zalecany jest do uprawy na terenie całego kraju z przeznaczeniem na stanowiska glebowe średnie do słabych, ale w dobrej kulturze rolnej. Rekomendowana obsada to 40-50 roślin na m2. Co jest jeszcze ważne?