Analizując cechy użytkowe aktualnie rejestrowanych odmian pszenicy ozimej, można zaobserwować obecny trend hodowlany. Priorytetem jest duża do bardzo dużej odporność na choroby. Natomiast parametry jakościowe ziarna, jak np. zawartość białka czy liczba opadania, traktowane są jako mniej istotne w hodowli. Można zatem uznać, że firmy hodowlano-nasienne starają się jak najszybciej przekazać praktyce rolniczej niechemiczny element integrowanej ochrony roślin. Zamieszczone poniżej charakterystyki nowych odmian potwierdzają tylko te spostrzeżenia.

Consus - jakościowa odmiana chlebowa (A). Plenność duża do b. dużej. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści (DTR), rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów duża do b. dużej, na rdzę brunatną, septoriozę liści duża. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny. Masa 1000 ziaren (MTZ) przeciętna. Odporność na porastanie ziarna w kłosach średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS duży, tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Liczba opadania duża do b. dużej, zawartość białka, ilość glutenu dość duża, gęstość w stanie zsypnym średnia. Firma zgłaszająca: DSV Polska.

Delawar - jakościowa odmiana chlebowa (A). Plenność dobra do b. dobrej. Mrozoodporność dość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną i żółtą, septoriozę plew, fuzariozę kłosów duża do b. dużej, na DTR, septoriozę liści duża. Termin kłoszenia przeciętny. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. MTZ mała do b. małej. Odporność na porastanie ziarna w kłosach i tolerancja na zakwaszenie gleby średnie. Wskaźnik sedymentacji SDS duży. Gęstość w stanie zsypnym średnia. Liczba opadania duża do b. dużej, ilość glutenu duża, zawartość białka, dość duża. Firma: Syngenta Polska.

KWS Malibu - jakościowa odmiana chlebowa (A). Plenność dobra. Mrozoodporność mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą, DTR, septoriozę plew, fuzariozę kłosów duża do b. dużej, na septoriozę liści duża. Rośliny dość wysokie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia przeciętny. MTZ mała, wskaźnik sedymentacji SDS duży do b. dużego. Odporność na porastanie ziarna średnie, tolerancja na zakwaszenie dość duża. Gęstość w stanie zsypnym dość mała.