Ostatecznie po posiedzeniu Komisji, dyrektor COBORU wydał postanowienie o zamiarze wpisania do krajowego rejestru następujących odmian roślin oleistych i włóknistych:
Rzepak ozimy
    Aixer - odmiana populacyjna; zgłaszający: Bayer sp. z o.o. Bayer CropScience
    Arango - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
    Argos - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
    DK Exssence - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
    ES Valegro - odmiana populacyjna; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
    Graf - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
    Metys - odmiana populacyjna; zgłaszający: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
    Oriolus - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
    Popular - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: DSV Polska sp. z o.o.
    Shrek - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o.
    Sidney - odmiana populacyjna; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
    SY Alister – odmiana mieszańcowa tolerancyjna na kiłę kapusty; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
    SY Polana – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
    SY Samoa – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
    SY Saveo – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
    Trumpf - odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Saaten-Union Polska sp. z o.o
Rzepak jary
    Dodger  – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Bayer sp. z o.o. Bayer CropScience
    Legolas – odmiana mieszańcowa; zgłaszający: Lantmännen SW Seed sp. z o.o.
Konopie
    Rajan – zgłaszający : Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu