Portfolio kukurydzy IGP Polska to aktualnie 24 odmiany o różnych typach użytkowych oraz zakresie FAO od 170 do 310 prezentujące świadome podejście IGP Polska do zróżnicowanych potrzeb odmianowych polskich producentów kukurydzy. IGP Polska od kilku lat z sukcesem rozwija swój udział w rynku nasion kukurydzy w Polsce.

W ciągu dwóch ostatnich lat aktywnej współpracy z PZPK w zakresie badań przydatności nowych mieszańców kukurydzy dla warunków Polski, pomimo relatywnie trudnych warunków pogodowych nowoczesna genetyka IGP Polska wielokrotnie potwierdziła prawidłowo prowadzony kierunek selekcji odnosząc w urzędowych badaniach PZPK spektakularne sukcesy.

CODINAN to trójliniowy mieszaniec o znakomitej adaptacji do zmiennych warunków siedliskowych i liczbie FAO 220. W skrajnie trudnym roku 2015 CODINAN okazał się jedną z topowych odmian w plonie świeżej masy w badaniach rozpoznawczych PZPK na kiszonkę osiągając wynik 102 % wzorca, przy stabilnym plonie we wszystkich badanych lokalizacjach w całej Polsce. CODINAN to odmian przydatna również na stanowiska mozaikowate, cechuje się bogatym ulistnieniem i niezwykle silnym efektem stay-green.

Uniwersalnym, wczesnym mieszańcem o FAO 200 przydatnym zarówno w uprawie na ziarno, jak i na kiszonkę jest odmiana CODITANK, która łączy w sobie bardzo wczesną dojrzałość o wybitnej zdolności plonowania z doskonałą jakością. CODITANK cechuje najwyższy spośród wszystkich badanych w PZPK w 2014 roku odmian w grupie wczesnej wskaźnik koncentracji energii oraz zawartości suchej masy w plonie ogólnym, co stanowi potwierdzenie najlepszej wartości żywieniowej tej odmiany. Jako ciekawostkę ilustrującą sposób uprawy stosowany przez rolników w Bawarii Stjepan Spretnjak przedstawił wyniki niemieckich badań urzędowych odmiany CODITANK przy siewie w terminie 03.06.2014r. Siew taki jest w południowych Niemczech popularny po przedplonie np. zbożowym uprawianym na cele energetyczne (biogaz). Szybkie tempo rozwoju odmiany CODITANK oraz jej wczesność pozwalają jej być niezwykle przydatną również do tego typu uprawy. Natomiast plon ziarna w warunkach Polski odmiany CODITANK w roku 2014 w badaniach PZPK wyniósł 103,4dt/ha w SDOO Chrząstowo (kuj-pom.) relacjonował Spretnjak.