KWS IRINA
KWS Lochow Polska sp. z o.o
Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Cechą wyróżniającą jest bardzo dobra odporność na mączniaka prawdziwego oraz dobra odporność na plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i czarną plamistość. Rośliny średniej wysokości o bardzo dobrej odporności na wyleganie, termin dojrzewania średni. Duża masa tysiąca ziaren, bardzo dobre wyrównanie ziarna i niska do średniej zawartość białka. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonotwórczym zarówno na przeciętnym jak i intensywnym poziomie agrotechniki. Odmiana dedykowana do intensywnej technologii prowadzenia łanu na dobrych stanowiskach glebowych.

KWS DANTE
KWS Lochow Polska sp. z o.o
Odmiana typu browarnego o dobrej wartości browarnej. Znakomita odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia i czarną plamistość oraz dobrej odporności na plamistość siatkową i rynchosporiozę. Rośliny niskie o dużej odporności na wyleganie o wczesnym do średniego terminem dojrzewania. Ziarno dobrze wykształcone i wyrównane z średnią masą 1000 ziaren. Zawartość białka średnia. Odmiana o jednym z najwyższych potencjałów plonowania z aktualnego rejestru odmian w Polsce. Możliwość uprawy na glebach granicznych dla uprawy jęczmienia jarego będących w dobrej kulturze.

RUBASZEK
Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
Odmiana typu pastewnego. Plenność dobra. Odporność na mączniaka prawdziwego, plamistość siatkową, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia. Rośliny dość niskie o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna i  zawartość białka w ziarnie średnia.

BARYŁKA
Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR
Odmiana typu browarnego, o wartości browarnej dobrej do bardzo dobrej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę jęczmienia, rynchosporiozę i ciemnobrunatną plamistość – średnia, na plamistość siatkową – dość mała. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania przeciętny. Masa 1000 ziaren dość mała, zawartość białka w ziarnie duża, wyrównanie ziarna – średnie. Plenność dobra.