Oferta handlowa zbóż ozimych przeraża niejednego. Gdy wybór jest zbyt duży trudno dokonywać wyboru. Obecnie w Krajowym Rejestrze Odmian znajdują się 81 odmian pszenicy ozimej, 39 odmian pszenżyta ozimego, 21 odmian jęczmienia ozimego oraz 40 odmian żyta. Do tego należałoby dodać odmiany dostępne z tzw. katalogu unijnego CCA dostępnych, w ofertach handlowych firm nasiennych w coraz większej ilości i w szerszym zakresie.

Kilka nowych odmian czeka na decyzję COBORU, co do wpisania ich do rejestru. Posiedzenie w tej sprawie ma się odbyć jesienią br. Sytuacja ta jest związana z utratą wyników badań OWT po pamiętnej zimie 2012 roku i ostateczna decyzja w tej sprawie musiała zostać odroczona.

Poniżej prezentujemy te, które do Krajowego Rejestru wpisano niedawno. Część odmian mogła być wcześniej dostępna jak również uprawiana na podstawie wpisania ich do katalogu unijnego CCA. Pozostałe debiutują na rynku polskim.

PSZENICA OZIMA

ARTIST- odmiana chlebowa (grupa B). Zimotrwałość mała do średniej. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew - dość duża, na choroby podstawy źdźbła i fuzariozę kłosów - średnia, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści - mała. Rośliny niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie słabe, gęstość w stanie zsypowym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Tolerancja na zakwaszenie przeciętna. Plenność bardzo dobra. (DSV Polska).

FAKIR- odmiana chlebowa (grupa B). Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów - dość duża, na brunatną plamistość liści i septoriozę liści - średnia. Rośliny o średniej wysokości. Odporności na wyleganie - średnie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren średnia, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypowym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania duża do dość dużej. Zawartość białka - duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Tolerancyjna na zakwaszenie gleby przeciętna. Plenność dość dobra. (Lantmannnen SW Seed).