Centrum pozwoli DANKO na polepszanie efektywności produkcji roślinnej poprzez dostarczanie rolnikom nowych odmian o udoskonalonych cechach rolniczych i jakości ziarna. Centrum Biotechnologiczne DANLAB w Kopaszewie ma zapewnić nieustanny rozwój innowacyjnych technologii. Będą tam prowadzone na szeroką skalę prace hodowlane, m.in.:
●skracanie cyklu hodowlanego metodą pojedynczych nasion (SSD, single seed descent),
●otrzymywanie form homozygotycznych zbóż poprzez haploidyzację na drodze androgenezy oraz poprzez krzyżowania oddalone,
● krzyżowanie międzyodmianowe i międzygatunkowe,
●program oceny sterylności w hodowli heterozyjnej żyta,
●ocena mrozoodporności materiałów hodowlanych pszenicy i pszenżyta.

Centrum zostało wyposażone w najnowocześniejsze szklarnie hodowlane, zapewniające kontrolę, m.in.: nasłonecznienia, temperatury, wilgotności powietrza i długości dnia oraz laboratoria do prowadzenia kultur roślinnych in vitro, pokoje wegetacyjne, jarowizacyjne, cieplarki, chłodnie a także w skomplikowany sprzęt laboratoryjny, pozwalający na znaczące przyspieszenie i zintensyfikowanie prac nad nowymi odmianami.
Podstawowe kierunki działalności spółki to hodowla nowych odmian roślin, nasiennictwo zbóż, strączkowych i traw oraz hodowla zarodowa bydła mlecznego. Spółka gospodaruje na powierzchni 6,3 tys. ha użytków rolnych i zatrudnia 350 osób.