Znaczenie gospodarcze owsa zmienia się. Głównie ze względu na jego wartość odżywczą dla człowieka, a w gospodarstwach o dużym udziale zbóż w strukturze z powodu walorów fitosanitarnych. Owies jest dobrym przedplonem dla innych zbóż.

Do niedawna był to gatunek typowo pastewny. Aktualnie prowadzone prace hodowlane w większym zakresie uwzględniają wykorzystanie owsa jako żywności. W pierwszej kolejności chodzi o obniżenie udziału łuski w ziarnie, która w starszych odmianach sięgała 25-30 proc. Skutkowało to nadmierną zawartością włókna pokarmowego. Efektem prowadzonych prac hodowlanych są wprowadzane do uprawy odmiany nagoziarniste. Uzyskiwane z nich ziarno nieoplewione odznacza się małą zawartością włókna pokarmowego oraz dużą koncentracją białka i tłuszczu. Zwiększa to jego atrakcyjność jako surowca dla przemysłu spożywczego i wykorzystanie w żywieniu zwierząt. Cechą ograniczającą masową uprawę tych odmian jest ich niższa plenność w stosunku do formy oplewionej. Miejmy nadzieję, że hodowla upora się z tym problemem.

Poniżej krótka charakterystyka najnowszych odmian na LZO, wprowadzonych na tę listę w ciągu minionych dwóch lat.

ARDEN

Hodowca: Danko Hodowla Roślin sp. z o.o.

Wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r., na LZO w 2012 r.

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową duża do bardzo dużej, na septoriozę liści dość duża, na mączniaka prawdziwego, rdzę źdźbłową i helmintosporiozę przeciętna. Rośliny są średniej wysokości, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin wiechowania dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren bardzo mała, udział łuski duży. Gęstość ziarna w stanie zsypnym - dość mała, wyrównanie ziarna małe do bardzo małego. Zawartość białka mała, tłuszczu mała do bardzo małej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Plon ziarna z łuską i bez łuski dość duży.

HAKER

Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce sp. z o.o. Grupa IHAR

Wpisana do Krajowego Rejestru w 2010 r., na LZO od 2012 r.

Odmiana żółtoziarnista. Odporność na rdzę wieńcową dobra do bardzo dobrej, na mączniaka prawdziwego duża, na rdzę źdźbłową, helmintosporiozę, septoriozę liści średnia.