PILGRIM PZO jest jedyną odmianą łączącą w sobie tak wiele różnych, pożądanych przez producentów rolnych cech. Są to, m.in.:

1. Przydatność na gleby lekkie, mozaikowate z okresowymi niedoborami wody

2. Odporność na wirusy odglebowe SBWMV, SBCMV, WSSMV limitujące plony zbóż

3. Oścista forma kłosa

4. Bardzo wczesne kłoszenie (kłosi się najwcześniej ze wszystkich odmian)

5. Najlepsza jakość ziarna (Elitarna grupa jakości)

6. Bardzo dobra odporność na wyleganie

7. Wysoka tolerancja na upały

8. Wczesne dojrzewanie (najwcześniejszy zbiór spośród pszenic)

Po zimie 2015/2016 wiemy również, że odmiana PILGRIM PZO posiada jeszcze jedną niezwykle istotną w warunkach Polski cechę - bardzo dobrą zimotrwałość. Przezimowała ona często jako jedyna pszenica ozima w gospodarstwie, tak jak u Pana Henryka Grudnia w miejscowości Kierwałd na Kociewu, powiat tczewski.

Pan Henryk wraz z żoną i synem prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni 130 ha, posiadając gleby typowe dla tego regionu, należące w przewadze do III i IV klasy bonitacyjnej. W uprawie dominują rzepak ozimy, pszenica ozima oraz w ramach zazielenienia łubin. W styczniu, po długim okresie wysokich temperatur, wystąpiło w regionie kilka nocy z silnym mrozem. Straty w zasiewach obserwowane są we wszystkich gatunkach ozimin, szczególnie w jęczmieniu, pszenicy, pszenżycie oraz rzepaku. Wiele gospodarstw straciło całe zasiewy zbóż ozimych. Zwłaszcza na słabych, mało zwięzłych glebach skutki tak dużego mrozu (do -25 st. C) przy braku okrywy śnieżnej są katastrofalne. Jedyną odmianą pszenicy ozimej jaka pozostała w gospodarstwie Pana Henryka jest nowa odmiana PILGRIM PZO, którą uprawia po raz pierwszy. Pan Henryk wiąże z nią duże nadzieje, gdyż idealnie wpasowuje się ona w potrzeby gospodarstwa. Wynika to z jej biologicznych i agrotechnicznych cech, jak: potwierdzona zimotrwałość, ościstość (mniejszy problem ze szkodami wyrządzanymi przez dziki), wczesny zbiór zaraz po jęczmieniu ozimym (lepsze wykorzystanie posiadanego kombajnu), elitarna jakość ziarna (większe możliwości zbytu ziarna przy braku zapotrzebowania w gospodarstwie na ziarno paszowe - zlikwidowana przed rokiem produkcja trzody chlewnej). Warto nadmienić, że Pan Henryk w ramach współpracy z jedną z wiodących krajowych firm dystrybucyjnych z branży rolnej prowadzi demonstracyjne poletka odmianowe oraz organizuje dni pola. W tym roku zboża ozime wysiane na poletkach przeszły prawdziwy chrzest bojowy. Nie wszystkie mu podołały. PILGRIM PZO okazał się bastionem dobrego przezimowania. W dniu naszej lustracji, tj. 17.03.2016 obserwujemy znakomitą, jak na zaistniałe wcześniej warunki meteorologiczne, kondycję roślin tej odmiany. Silne przyrosty nowych korzeni świadczą o wznowieniu wegetacji. PIGLRIM PZO zniósł dobrze nawet drugą falę niskich temperatur, do -10 st. C jaka miała miejsce 23.01.2016. Wkrótce przedstawimy relację wideo z uprawy odmiany PILGRIM PZO w gospodarstwie Pana Henryka.