IGP Polska sp. z o.o. sp. k. jest spółką wywodzącą się z niemieckiej I.G. Pflanzenzucht GmbH, wiodącego zrzeszenia hodowców działającego w zakresie hodowli i sprzedaży nasion w Niemczech. I.G. Pflanzenzucht niezmiennie od lat pozostaje liderem na rynku sprzedaży nasion zbóż ozimych w Niemczech. Od roku 2015 IGP Polska wprowadziła na krajowy rynek wyjątkową odmianę ościstej, elitarnej pszenicy ozimej PILGRIM PZO, stanowiącej doskonałą alternatywę dla uprawy żyta mieszańcowego.

Przewaga dzięki innowacyjnej genetyce

Upał i susza ukształtowały wczesną wiosnę w tym roku w przeważającej część kraju. By móc uprawiać pszenicę na słabszych stanowiskach także w tych warunkach, potrzebne są specjalne programy hodowlane. Hodowcy IGP Polska są aktywni na całym świecie, również w krajach o tak surowym klimacie jak np. Kanada. Mając dostęp do różnorodnych genotypów roślin są w stanie oferować niespotykane do tej pory w Europie kreacje odmianowe, spełniające wyszukane wymagania stawiane przez dynamicznie zmieniający się rynek. W ostatnich latach uprawa pszenicy na glebach słabszych przybiera na sile w całej Europie. W Polsce gleby IV klasy bonitacyjnej stanowią aż 43,7% użytków rolnych (GUS, 2012). Dla powodzenia uprawy w tak trudnych warunkach siedliskowych dla gatunku pszenica, kluczową rolę odgrywa świadomy dobór odmiany. Na takie stanowiska kierowane powinny być przede wszystkim odmiany zbóż odpornych  na wirusy odglebowe, takie jak SBWMV, SBCMV i WSSMV, typowe dla słabszych stanowisk glebowych i limitujące plony uprawianych na nich zbóż odmian nieodpornych.

Przewaga dzięki wczesności

Odmiany o wczesnej dojrzałości mają wielką przewagę, polegającą na tym, że rozwijają się i rosną szybciej niż inne odmiany, zanim nadejdą upały. PILGRIM PZO to najwcześniejsza odmiana, która jest wpisana na listę BSA (niemiecki urząd ds. rejestracji odmian). Dzięki znakomitej wydajności krzewienia (odmiana gęstego łanu) oraz szybkiemu wigorowi wzrostu w okresie wiosennym szybciej zamyka łan, unikając dzięki temu bezproduktywnego parowania wody z ziemi. PILGRIM PZO jest jedyną odmianą pszenicy w niemieckim BSA, która otrzymała notę 9 w ocenianym parametrze „Bestandesdichte” określającym potencjał krzewienia. Silne krzewienie jest równoznaczne z dynamicznym rozwojem systemu korzeniowego już w okresie jesiennym, co jest warunkiem kluczowym dla powodzenia uprawy na glebach słabszych. W Polsce w sezonie wegetacyjnym 2015/2016 założono doświadczenie polowe, w którym na glebie kompleksu żytniego dobrego, IVb klasy bonitacyjnej pszenica ozima PILGRIM PZO porównywana jest w badaniach ścisłych z rodzimą odmianą ościstą, odmianą bezostną i żytem mieszańcowym. Już jesienią stwierdzono szybkie tempo wzrostu roślin tej odmiany. Ich część nadziemna, jak i system korzeniowy przed zimą miały większe rozmiary niż obie porównywane odmiany pszenicy i zbliżone do roślin żyta mieszańcowego (Fot. 1). Po ośmiu tygodniach jesiennej wegetacji pszenica PILGRIM PZO miała większą liczbę liści niż rośliny obu porównywalnych odmian pszenicy, liście były dłuższe, a siewki o większej masie. Średnia masa 10 roślin była zbliżona do żyta mieszańcowego, natomiast długość liścia nawet większa (Tab. 1). Kolejne porównanie w produkcji polowej prowadzone w Polsce w miejscowości Rościmin pozwoliło udokumentować (Fot.2) istotną przewagę w terminie kłoszenia się odmiany PILGRIM PZO względem rodzimej kreacji ościstej. Różnica w czasie ukazanie się ości (Fot. 2) pomiędzy porównywanymi odmianami wyniosła ponad tydzień (!).