Stosowanie nawozów mikrogranulowanych w uprawie rzepaku, w tym PHYSIOSTART, do niedawna możliwe było tylko z zastosowaniem siewników punktowych fabrycznie wyposażonych w przystawkę lub wiązało się z koniecznością ich doposażenia w specjalne aplikatory. Uniwersalna przystawka mocowana jest na siewniku, a nawóz pneumatycznie przemieszczany jest przewodami w bezpośrednie sąsiedztwo nasion. Mikrogranulat dostarczany jest wtedy bezpośrednio do redlicy nasiennej. Niestety areał rzepaku sianego punktowo, chociaż systematycznie rośnie, to nadal jest stosunkowo niewielki, tak więc rozwiązanie to nie jest jeszcze zbyt powszechne.

Nawozy tego typu (jak sama nazwa wskazuje startowe) mają wpływ na roślinę głównie w początkowym okresie wegetacji. Jednak jest to działanie na tyle efektywne, że finalnie uzyskujemy zwyżkę plonu, co potwierdzają liczne doświadczenia z naszym mikronawozem PHYSIOSTART. Potwierdziła to także praktyka rolnicza na przestrzeni ostatnich kilku lat.

Wiedza na ten temat stała się dla działu naukowo-badawczego firmy Timac Agro inspiracją do poszukiwana kolejnych rozwiązań z zakresu nawozów mikro, takich żeby mogły być one bardziej powszechne, szerzej stosowane, dostępne dla każdego producenta. Stworzono więc nowy nawóz mikrogranulowany zalecany w uprawie rzepaku o nazwie PINKSTART. Nawóz ten jest połączeniem niezbędnych dla roślin składników pokarmowych, dobranych specjalnie do potrzeb młodych roślin rzepaku, z kompleksem PHYSIO+ o działaniu biostymulującym, który występuje także w mikrogranulacie PHYSIOSTART. Kompleks ten zawiera aminopurynę, która wpływa na kiełkowanie nasion, szybkie i równomierne wschody roślin oraz szybki rozwój systemu korzeniowego, w tym zwłaszcza korzeni bocznych i włośnikowych, które odgrywają największą rolę w pobieraniu składników pokarmowych z gleby. A dzieję się tak m.in. dlatego, że aminopuryna pobudza komórki do intensywnych podziałów. Ale to nie jedyne działanie tego związku. Aminopuryna poprawia także pobieranie wapnia z gleby przez rośliny, m.in. poprzez zwiększenie tropizmu korzenia do wapnia, dlatego mówi się, że daje ona korzeniom sygnał do pobierania wapnia. Z kolei większy i bardziej rozbudowany system korzeniowy rośliny (zwłaszcza większa ilość korzeni włośnikowych), powoduje że łatwiej i szybciej pobierany jest przez roślinę także fosfor, który korzonki rośliny mogą pobrać tylko z odległości 1 mm. O potasie nie wspominając, ponieważ żywienie roślin potasem odbywa się wyłącznie przez korzeń i nie ma możliwości uzupełnienia jego niedoborów metodą dokarmiania dolistnego. Potas jest pobierany w dużych ilościach w najwcześniejszych fazach rozwoju roślin, dlatego startowe (ewentualnie przedsiewne) nawożenie potasem musi zabezpieczyć rośliny na cały okres ich wegetacji. Im więcej pobierze więc roślina potasu na starcie tym lepiej.