Na spotkaniu dyrektor Centralnego Ośrodka przedstawił pięć wariantów zmian wspólnotowego prawa nasiennego, w tym w zakresie rejestracji i prowadzenia urzędowych badań odmianowych, rozpatrywanych obecnie przez Komisję Europejską w ramach dokonywanego przeglądu tego prawodawstwa.

Pracownicy Centralnego Ośrodka poinformowali zebranych o zmianach dotyczących funkcjonowania Centralnego Ośrodka, a wynikających ze zmiany formy organizacyjno-prawnej (Agencja Wykonawcza) oraz o zaawansowaniu prac i przewidywanych zmianach w zakresie trybu badań i rejestracji odmian w Polsce w świetle projektu nowej ustawy o nasiennictwie. Przedstawiono również założenia do zmiany ustawy o ochronie prawnej odmian roślin.

Przedstawiono też zmiany w krajowym rejestrze i księdze ochrony wyłącznego prawa w roku 2011 na tle roku 2010 oraz realizację badań OWT, rejestrowych WGO i porejestrowych w roku 2010 oraz planowane zmiany w roku 2011.

Podobał się artykuł? Podziel się!