Zwiększenie wydajności upraw to wzrost plonów, które poprawić można na drodze hodowli nowych, coraz bardziej plennych odmian. To dzięki postępowi hodowlanemu wzrósł potencjał plonowania roślin uprawnych i dzisiejsze zbiory rolników są trzykrotnie wyższe niż jeszcze 50 lat temu. Hodowcy od zawsze pracują nad poprawą plonowania (główny cel hodowli), ale mogą nie sprostać rosnącym oczekiwaniom odbiorców. Hodowla roślin to proces długotrwały. Stworzenie nowej odmiany w zależności od techniki może trwać 7-12 lat. Do tego należy jeszcze dodać czas niezbędny do wdrożenia odmiany na rynek. Dlatego bazowanie jedynie na hodowli okazuje się niewystarczające, zwłaszcza że rolnicy nie wykorzystują potencjału plonotwórczego dotychczas wyhodowanych odmian. Plonowanie w praktyce rolniczej jest niższe niż w ośrodkach z doświadczeniami odmianowymi, zatem nawet potencjał gospodarczy nie jest wykorzystany. W naszym kraju wyraźnie wskazują na to wyniki uzyskiwane w praktyce rolniczej i doświadczeniach polowych Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych (COBORU). Doświadczenia COBORU realizowane w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmian (PDO) zlokalizowane są na terenie całego kraju, to m.in. dzięki nim rokrocznie rolnicy mogą korzystać z cennych wskazówek zawartych w listach odmian zalecanych (LOZ) dotyczących odmian najlepiej plonujących w poszczególnych województwach. Poletka znajdują się relatywnie blisko gospodarstw prowadzących produkcję roślinną, na glebach o zbliżonej bonitacji i podobnych warunkach klimatycznych. Mimo bezpośredniego sąsiedztwa rolnicy uzyskują niższe plony w porównaniu do ośrodków badawczych. Różnica sięga (zależnie od gatunku) 40-70 proc. Jej zmniejszenie dałoby znaczący przyrost produkcji bez konieczności ekspansji upraw na tereny cenne środowiskowo. Na pytanie, z czego wynikają różnice, odpowiadał dr Tadeusz Sobczyński z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego podczas kwietniowej konferencji naukowej, szeroko traktującej o przyszłości polskiej hodowli roślin i nasiennictwa w Luboniu, powiecie poznańskim.

Cały artykuł w najnowszym czerwcowym wydaniu miesięcznika "Farmer"

Podobał się artykuł? Podziel się!