Na polach demonstracyjnych można było zaobserwować odmiany - te najnowsze i starsze - sprawdzone wielu gatunków roślin: rzepaku ozimego i jarego, pszenicy ozimej i jarej, pszenżyta ozimego i jarego, owsa, jęczmienia jarego, lnu oleistego, soi i maku.

Celowo wysiano też pszenicę i pszenżyto ozime i jare w późnym siewie, a także przewódki. Odmiany z HR Strzelce to nie jedyne, jakie zostały pokazane na Dniu Pola, również zaprezentowała się HR Smolice - Grupa IHAR z kukurydzą, a także ziemniaki z HZ Zamarte. Jeśli chodzi o technologię ochrony BASF, to była ona wykonana od początku uprawy danej rośliny, czyli od zapraw, po ochronę fungicydową, herbicydową, regulatory wzrostu, a także zwalczanie szkodników. Z kolei nawożenie dolistne, zarówno jesienne, jak i wiosenne, przeprowadzono przede wszystkim produktami firmy ADOB.

Skupimy się jednak na nowościach.

W tym roku BASF wprowadza na rynek następcę Butisanu Star - Butisan Star Max 500 SE, który zawiera kombinację trzech substancji czynnych. Zapewniają one jeszcze szersze spektrum zwalczania chwastów (bodziszek, mak, tobołki, taszniki i przytulia) w rzepaku ozimym. - Butisan Star Max zawiera aż trzy substancje aktywne, dwie bardzo dobrze znane z Butisanu Star, czyli metazachlor i chinomerak, trzecia to dimetenamid-P - substancja, która dostępna jest na rynku m.in. w preparatach przeznaczonych dla kukurydzy.

Dlaczego pojawia się trzecia substancja?

Metazachlor pobierany jest głównie przez korzenie, chinomerak przez liście i korzenie, i dochodzi dimetenamid- P, który jest pobierany przez korzenie i część podliścieniową chwastów.

W tym momencie mamy bardzo konkretny produkt, trzy substancje, które nawzajem się ładnie uzupełniają i dają szersze spektrum działania - mówił podczas Dnia Pola w Strzelcach BASF i HR Strzelce Mariusz Michalski z BASF Polska. Produkt stosuje się bezpośrednio po siewie, 4-7 dni po siewie lub powschodowo.

- Dimetenamid-P to szybka aktywacja i pobieranie substancji czynnej, pozostaje w strefie kiełkowania chwastów - dodał Michalski. Butisan Star Max nie stwarza zagrożenia dla roślin uprawianych następczo. W wypadku konieczności zaorania plantacji rzepaku, po wykonaniu orki o głębokości 15-20 cm, wiosną można uprawiać: pszenicę jarą, jęczmień jary, groch, bobik oraz rzepak jary. Z kolei w wypadku konieczności zaorania rzepaku jeszcze jesienią zboża ozime można wysiewać w końcu września, po wykonaniu orki na głębokość 15-20 cm.