Centralny Ośrodek Badania odmian Roślin Uprawnych co roku koordynuje wybór odmian poszczególnych gatunków przydatnych do uprawy w danym regionie. Są wśród nich: pszenica, pszenżyto, żyto, owies, rzepak, ziemniaki, groch siewny, łubin. Teraz chcą też wprowadzić takie rekomendacje również i w innych uprawach, a przede wszystkim w kukurydzy.

Tworzone są tzw. Listy Zalecanych Odmian na podstawie wyników doświadczeń w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego. System prowadzony jest we współpracy z Samorządami Województw i Izbami Rolniczymi oraz innymi podmiotami zainteresowanymi wdrażaniem postępu odmianowego do rolnictwa. Krajowy Zespół PDOiR jest centralnym organem opiniodawczym i doradczym w sprawach realizacji porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego i rolniczego.

- Posiedzenie było poświęcone podsumowaniu realizacji programu PDOiR w roku 2012 oraz wytyczeniu głównych zamierzeń na rok 2013. Na spotkaniu m.in. przedstawiono wdrożony w 2012 roku nowy system badań porejestrowych rzepaku ozimego oraz szerzej omówiono sprawy związane z upowszechnianiem informacji o programie PDOiR, wyników doświadczeń PDOiR oraz list zalecanych do upraw odmian na obszarze województw - informuje COBORU.

Podobał się artykuł? Podziel się!