Często zapominamy, iż gleba to wysoce złożony organizm. Jest sferą, w której w złożonych relacjach żyją różne organizmy. Wiele z nich współpracuje ze sobą, by osiągnąć jak najlepsze warunki do rozwoju.

Każdy z tych organizmów, m. in: dżdżownice, grzyby, bakterie, pierwotniaki oraz korzenie roślin, nasiona, posiadają naturalny potencjał biologiczny. Potencjał ten jest dziś mocno zakłócony poprzez prowadzenie wieloletnich działań agrotechnicznych, chemizację, monokultury, zubożenie gleb w materię organiczną. Każdego zachęcamy, by przy najbliższej okazji wybrał się na spacer do lasu i spojrzał na ekosystem jaki tam panuje. Nikt nie nawozi, nie wywozi suchych liści, a właśnie dlatego wszystko funkcjonuje bardzo dobrze, ponieważ panuje tam naturalny, nie zakłócany obieg materii, oraz doskonała współpraca i równowaga w środowisku glebowym.

Współczesne rolnictwo nie może zrezygnować z szeroko pojętych środków ochrony roślin, nawozów mineralnych, oraz mechanizacji. Nasza wiedza pozawala jednak w znaczący sposób wpływać na poprawę stanu gleby, równoważących niekorzystny wpływ nowoczesnych systemów uprawy – umiemy już przywracać równowagę, poprawiać kondycję gleby, wzmacniać naturalne potencjały każdego z jej składników. Przywracanie zdrowia glebie, stymulowanie naturalnych procesów w niej zachodzących - to w efekcie zdrowy i dorodny plon.

Biostymulacja kojarzy nam się najczęściej z roślinami i nawozami nalistnymi. Tymczasem procesom biostymulacji można i należy poddać także glebę i żyjące w nim organizmy. Szwajcarska firma Penergetic, korzystając z zaawansowanej współczesnej wiedzy w takich dziedzinach nauki jak fizyka, chemia, biologia stworzyli Penergetic Biotechnology. Ideą jaka przyświeca firmie, jest tworzenie skutecznych a jednocześnie w pełni naturalnych, nieinwazyjnych systemów produkcji rolnej. Penergetic-k wspiera glebę, a w szczególności ryzosferę, efektywnie stymulując grzyby, bakterie i inne mikroorganizmy do prawidłowego rozwoju. Wzmacnia w ten sposób naturalne procesy zachodzące w glebie. Pobudza korzenie roślin, ich prawidłowy rozwój, poprzez poprawę i stymulację symbiotycznych korelacji zachodzących między systemem korzeniowym roślin a mikroorganizmami glebowymi. Penergetic-k nie wprowadza do gleby obcych organizmów, jego innowacyjna formuła i sposób oddziaływania na środowisko rozwija istniejącą już w glebie, a więc naturalną dla danego areału mikroflorę glebową, która tworzyła się tam przez wiele lat. Dawka 250-500 gram na hektar zaaplikowana w formie oprysku, przez około trzy do czterech tygodni będzie intensywnie pobudzała środowisko glebowe do prawidłowego funkcjonowania. Aplikacja na resztki pożniwne spowoduje znaczne przyśpieszenie ich rozkładu i humifikacji. Podobnie korzystne oddziaływanie produktu zaobserwujemy po jego aplikacji na obornik.