W siedzibie COBORU w Słupi Wielkiej odbyło się robocze spotkanie dotyczące omówienia funkcjonowania w Polsce mechanizmu pobierania opłat za użycie materiału ze zbioru (tzw. FSS) jako materiału siewnego odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy, zwanego też „przywilejem rolnika" lub „odstępstwem rolnym".

Spotkanie było poświęcone próbie znalezienia bardziej akceptowalnej przez rolników oraz możliwej do przyjęcia przez hodowców formy ściągania opłat związanych z użyciem materiału ze zbioru jako materiału siewnego odmian chronionych wyłącznym prawem hodowcy zarówno krajowym, jak i wspólnotowym - podaje COBORU. Wiceminister rolnictwa - Andrzej Butra zaproponował powstanie specjalnej grupy roboczej, która zajęłaby się tym trudnym zagadnieniem.

Agencji Nasiennej - organizacja hodowców zgodnie z ustawą ochronie prawnej odmian roślin ma możliwość przeprowadzenia kontroli w gospodarstwie rolnym w celu sprawdzenia jakiego materiału siewnego się w nim używa i pobierania opłat za korzystanie z odmian roślin chronionych wyłącznym prawem. Krajowej Radzie Izb Rolniczych ta forma uzyskiwania informacji nie odpowiada i domaga się podjęcia pilnych prac nad zmianą obowiązujących przepisów zawartych w Ustawie z dnia 23 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin. Zarząd KRIR zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem w tej sprawie. KRIR uważa, że po kilku latach funkcjonowania ustawy wymaga ona nowelizacji.

Dodatkowo Agencja Nasienna poinformowała, że wyjątkowo, wyłącznie w przypadku tegorocznych zasiewów (braki kwalifikowanego materiału siewnego zbóż jarych) wiosennych na wymarzniętych polach, wykonanych z naruszeniem wyłącznego prawa, zaakceptują ten siew bez dalszych konsekwencji prawnych.

Podobał się artykuł? Podziel się!