Po pierwsze zaczęła w naszym kraju obowiązywać ustawa o nasiennictwie z 9 listopada 2012 r (Dz. U. z 2012, poz.1512). Po drugie wydane na podstawie art. 104 ust. 9 tej ustawy, dwa rozporządzenia Rady Ministrów: w sprawie zakazu stosowania materiału siewnego odmian kukurydzy MON810 i zakazu stosowania materiału siewnego ziemniaka Amflora.

Te akty prawne nakładają na PIORiN nowe zadania, które polegają na sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem materiału siewnego oraz kontroli przestrzegania zasad i obowiązujących wymagań w zakresie stosowania materiału siewnego.

Trzeba wiedzieć, że producenci rolni, którzy nie zastosują się do przepisów będą podlegali określonym sankcjom.

- W celu uniknięcia wszelkich nieporozumień podczas działań kontrolnych PIORiN apeluje do wszystkich uprawiających kukurydzę, aby zadbali o przechowywanie dokumentów zakupu materiału siewnego kukurydzy oraz etykiet urzędowych, którymi oznakowane są wszystkie opakowania tego materiału. Dokumenty te będą podlegały sprawdzeniu podczas przeprowadzanych przez PIORiN kontroli przestrzegania zakazu stosowania materiału siewnego, w tym odmian zmodyfikowanych genetycznie. Jednocześnie przypominam, że brak etykiety na opakowaniu świadczy o nielegalnym pochodzeniu materiału siewnego - podaje PIORiN.

Podobał się artykuł? Podziel się!